Wizytówka firmy: A&P CON Piotr Kowalski

Kontakt: A&P CON Piotr Kowalski
targeo
ul. Żelazna 83/85 m.2202-034 Warszawa
tel.kom.601 212 543tel.22 620 49 51
Opis firmy i działalności:

Firma A&P CON powstała w 1992r. Od tej pory przez ponad 20 lat zajmujemy się usługowym prowadzeniem księgowości.

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna na własny rachunek ponosząc znacznie większą odpowiedzialność, niż gdybym prowadził ją w formie spółki z minimalnym kapitałem (5.000zł). Jestem również właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli forma prawna podmiotu ma dla Państwa znaczenie istnieje możliwość zawarcia umowy ze spółką z prawa handlowego.

Jestem absolwentem WSE ALMAMER. W 1996 zdałem egzamin na II stopień specjalizacji w zakresie rachunkowości (dla Głównych księgowych) w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. W 1997r uzyskałem Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, o numerze 6104/97. Od tego czasu cały czas tak ja jak i moi pracownicy stale podnosimy naszą wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i podatków.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 20 000 EURO na każde pojedyncze zdarzenie (Polisa PZU S.A.).

Wieloletnie doświadczenie na rynku usług księgowych, liczne szkolenia doskonalące, uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, oraz zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju przejmując obowiązki dotyczące prowadzenia księgowości i rozliczeń podatków.

Na początku to były usługi księgowe teraz to już outsourcing

Nasi klienci to nasi partnerzy którzy obdarzyli nas zaufaniem, a my zapewniamy im dyskrecję i niezbędną pomoc. Stanowi to podstawę do budowania wieloletnich relacji korzystnych dla obu stron. Nasz najstarszy klient pracuje z nami nieprzerwanie od 1996r. O księgowości i podatkach mówimy zrozumiałym dla klienta językiem, doradzamy, ale ostatecznie decyzja zawsze należy do Państwa.

Każdy klient jest traktowany indywidualnie, każda nasza oferta jest spersonalizowana skierowana do konkretnej firmy i odpowiada jej potrzebom. Nasza współpraca może rozpocząć się od konsultacji przed rozpoczęciem działalności i trwać…

Realizujemy usługi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również w oparciu o praktykę orzeczniczą organów podatkowych i sądów. Oferujemy kompletne, fachowe i kompetentne pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym prowadzenie ksiąg handlowych oraz innych ewidencji podatkowych. Powierzając nam prowadzenie tych spraw mogą się Państwo skupić na rozwoju swojej firmy.

Produkty, usługi, marki:

  Usługi księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości lub krajowe bądź międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji bilansowej w języku polskim i/lub angielskim
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Ewidencja podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie okresowych oraz rocznych deklaracji podatkowych i sprawozdań
 • Pomoc lub reprezentacja w kontaktach z urzędami skarbowymi a także obsługa kontroli podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu
 • Obsługa deklaracji i rozliczeń PFRON
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS lub NBP
 • Sporządzanie dokumentacji księgowej i pracowniczej oraz regulaminów w szczególności Polityki rachunkowości, zasad kontroli i obiegu dokumentów, Regulaminów wynagradzania i ZFŚS
 • Sporządzanie dokumentacji kredytowej
 • Budżety , analizy kosztów, zlecenia nietypowe np. wiekowanie należności, wezwania do zapłaty, analizy wskaźnikowe
 • Doradztwo w zakresie systemów informatycznych w księgowości kadrach i magazynach

  Kadry i Płace:

 • Sporządzanie comiesięcznych list płac pracowników
 • Przesyłanie e-deklaracji do ZUS przy użyciu podpisu kwalifikowanego.
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w szczególności umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS i PIP
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, abonamentów medycznych bonów żywnościowych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie sprawozdań dla o celów księgowych i zarządczych
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie raportów statystycznych GUS z zakresu prawa pracy
 • Pomoc lub reprezentacja w kontaktach z organami kontrolnymi w tym obsługa kontroli podatkowych, ZUS czy kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy

  Usługi pozostałe:

 • Obsługa podmiotów nieprowadzących działalności komercyjnej
 • Przygotowanie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, jawnej, komandytowej
 • Przygotowanie dokumentów do KRS
 • Przygotowanie dokumentów do rejestracji lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Kontrola i korekta zapisów
 • Nadzór nad księgowością systemami komputerowymi informatycznymi
 • Organizacja pracy służb finansowo-księgowych i kontrolingu
 • Adres firmy i obsługa biurowa korespondencji
 • Badania sprawozdań finansowych

Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług. Zapraszamy do współpracy.

Powrót: Wola > biura rachunkowe
| 952
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin