Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE mgr Katarzyna Mierzyńska

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE mgr Katarzyna Mierzyńska
targeo
al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
tel.kom.667 283 290
Opis firmy i działalności:

Proponuję moim Klientom kompleksowe usługi księgowo-kadrowe, dostosowując ofertę do oczekiwań Klienta. Z każdym nowym Klientem podpisuję umowę na obsługę jego Firmy, jasno określając zakres świadczonych usług, obowiązki Biura oraz Zleceniodawcy, a także odpowiedzialność Biura z tytułu wykonywania postanowień umowy.

Opłata miesięczna za usługi księgowe jest ustalana indywidualnie, w drodze negocjacji z Klientem. Cena za usługi zależna jest od rodzaju prowadzonych ewidencji – złożoność operacji gospodarczych, ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz usługi dodatkowe.

Księgowość i rachunkowość to moja pasja dlatego też, gwarantuję profesjonalną obsługę, rzetelność i zaangażowanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Produkty, usługi, marki:

Obsługa księgowa:

 • sporządzanie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej, a także dokumentów aktualizacyjnych
 • opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (Ryczałt)
 • karta podatkowa
 • prowadzenie rejestrów VAT: sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT)
 • sporządzenie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

Usługi z zakresu BHP:

 • szkolenia pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie dokumentacji BHP
 • wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń
 • inne

Obsługę kadrowo-płacową:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • sporządzanie list płac oraz naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzanie wszelkich dokumentów, związanych z obsługą ZUS
 • sporządzenie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników (przygotowywanie umów i świadectw, prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, prowadzenie rejestru szkoleń i badań lekarskich, prowadzenie kart absencji chorobowej, wystawianie zaświadczeń i inne)
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT-4R, PIT-11

Inne:

 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS (Pełnomocnictwo)
 • przyjmowanie w siedzibie Biura kontroli podatkowych Klienta
 • roczne zeznania podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-28
Powrót: Wola > biura rachunkowe
| 20
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin