Włochy Dzielnicowy Portal Informacyjny Warszawy i okolicznych miast City Media

Wizytówka firmy: FUNDS Biuro Rachunkowe

Kontakt: FUNDS Biuro Rachunkowe
targeo
ul. Bakalarska 15 m.3602-212 Warszawa
tel.kom.504 276 823
Opis firmy i działalności:

FUNDS jest młodą, rozwijającą się firmą prowadzącą profesjonalnie i rzetelnie obsługę księgową i płacowo kadrową swoich Klientów.

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa firm, począwszy od załatwienia wszelkich spraw rejestracyjnych, poprzez bieżące księgowanie dokumentów, obsługę płac i kadr, łącznie z udziałem w likwidacji firmy.

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Dopasowujemy się do wymagań naszych Klientów, aby byli w 100% zadowoleni z oferowanych przez nas usług.

Dojeżdżamy do Klienta po odbiór dokumentów. Reprezentujemy Klienta przed Urzędami Skarbowymi, ZUS i innymi Urzędami Państwowymi.

Działamy na podstawie licencji MF 20063/2007 i posiadamy ubezpieczenie OC dla Biur Rachunkowych.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową oraz płacowo-kadrową firm.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług w zakresie:

 • prowadzenia Ksiąg Handlowych
 • prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenia ewidencji Ryczałtu i Karty Podatkowej
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • wyprowadzania zaległości
 • przygotowania wszelkiej dokumentacji do leasingu i kredytów bankowych
Produkty, usługi, marki:

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie planu kont
 • prowadzenie ksiąg handlowych - ewidencja syntetyczna i analityczna
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie raportów kasowych
 • rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • zamknięcie roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publiczno-prawnych
 • monitoring należności i zobowiązań

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje:

 • dokonywanie zapisów w PKPiR
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • rozliczenia podatkowe PIT, VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publiczno-prawnych
 • monitoring należności i zobowiązań

Prowadzenie Ryczałtu i Karty Podatkowej obejmuje:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • rozliczenia podatkowe PIT, VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publiczno-prawnych
 • monitoring należności i zobowiązań

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i wyrejestrowującej pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych
 • wystawianie wypowiedzeń i świadectw pracy
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS za pomocą programu Płatnik
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT-11/8B, PIT-40
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników - na żądanie
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON
Powrót: Włochy > biura rachunkowe
| 313
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin