Wizytówka firmy: JKM Kancelaria Radców Prawnych Jarzec-Koślacz Miśkiewicz s.c.

Kontakt: JKM Kancelaria Radców Prawnych Jarzec-Koślacz Miśkiewicz s.c.
targeo
ul. Szlenkierów 6 lok.2801-181 Warszawa
tel.kom.796 888 559tel.kom.509 425 779
Opis firmy i działalności:

Jednym z głównych filarów naszej działalności są sprawy dotyczące nieruchomości. Szeroko pojęta problematyka związana z prawem nieruchomości, jest jedną z najtrudniejszych w polskim porządku prawny. Drugim filarem naszej działalności jest prawo kosmetyczne.

Misją Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości pomocy prawnej zorientowanej przede wszystkim na Klientów biznesowych, ale także i indywidualnych.

Klientom biznesowym zapewniamy pełną obsługę prawną, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

Klientom indywidualnym oferujemy doraźne wsparcie w zakresie reprezentacji przed sądem, doradztwo prawne czy opracowywanie i opiniowanie wszelakich dokumentów.

Kancelaria jest wspólnym przedsięwzięciem radców prawnych Klaudyny Jarzec-Koślacz oraz Emilii Miśkiewicz.

Zaufanie i wzajemna lojalność będące wynikiem wieloletniej przyjaźni stanowią o stabilności i sile Kancelarii.

Produkty, usługi, marki:

Oferujemy usługi prawnicze dla:

 • przedsiębiorców
 • wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i spółek deweloperskich
 • producentów i dystrybutorów kosmetyków
 • organów administracji
 • niepublicznych przedszkoli i żłobków
 • klientów indywidulanych

Zakres świadczonej pomocy prawnej to:

 • Nieruchomości:
  • Jednym z głównych filarów naszej działalności są sprawy dotyczące nieruchomości. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, w procesach inwestycyjnych oraz postępowaniach związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach miejscowych. Przygotowujemy umowy deweloperskie, umowy sprzedaży nieruchomości, w tym zabezpieczenia do umów sprzedaży, umowy najmu i umowy dzierżawy. Badamy stan prawny nieruchomości i pomagamy w jego uregulowaniu.
 • Wspólnoty Mieszkaniowe i Deweloperzy:
  • Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i spółek deweloperskich. Oferujemy obsługę prawną w zakresie konkretnie zleconych czynności, jak również stałą obsługę prawną. Doradzamy zarówno w ramach bieżącej działalności, a także reprezentujemy w toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.
 • Obsługa przedsiębiorstw:
  • Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, zarówno w zakresie doradztwa prawnego, jak i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zapewniamy pełną obsługę prawną, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Oferujemy stałą współpracę bez konieczności tworzenia w strukturze firmy stanowiska wewnętrznego prawnika (in house lawyer).
 • Prawo spadkowe:
  • Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa spadkowego zarówno dla spadkobierców jak i dla spadkodawców. Zajmujemy się udzielaniem pomocy prawnej, w tym udzielaniem porad prawnych oraz reprezentacją przed sądami i organami administracji publicznej. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.
 • Rozwód:
  • Świadczymy kompleksowe usługi i porady prawne w zakresie zastępstwa prawnego w sprawach o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie, jak również w sprawach o separację. Prowadzimy również sprawy dotyczące podziału majątku po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
 • Procesy, windykacja należności:
  • Reprezentujemy Klientów, w zakresie zleconych spraw, na wszystkich etapach postępowania sądowego, posiadając przy tym bogate doświadczenie w procesach cywilnych i gospodarczych. Zajmujemy się również odzyskiwaniem zaległych należności. Oferujemy wsparcie w zakresie pozasądowego odzyskania należności, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
 • Prawo kosmetyczne:
  • Przepisy nakładają na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg obowiązków, a także kary finansowe za błędy i niedociągnięcia. Kancelaria w zakresie swoich usług świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną polskim  producentom kosmetyków i suplementów diety, konfekcjonerom i dystrybutorom produktów.
 • Prawo administracyjne:
  • Jedną z dziedzin należących do kręgu zainteresowania Kancelarii jest prawo administracyjne. Kancelaria doradza oraz reprezentuje Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, jak również przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria sporządza także informacje i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego.
 • Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, choroby zawodowe:
  • Prawo pracy to dziedzina, z którą większość osób ma do czynienia, czy to po stronie pracodawcy, czy po stronie pracownika. Kancelaria oferuje pomoc prawną przy prowadzeniu spraw wynikających ze stosunku pracy, zarówno na etapie przedsądowym, jak również sądowym. Kancelaria posiada duże doświadczenie w sporządzaniu odwołań od decyzji organów rentowych. Kancelaria doradza również w postępowaniach o stwierdzenie choroby zawodowej.
 • Odszkodowania:
  • Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody i krzywdy od towarzystw ubezpieczeniowych. Świadczymy również kompleksową  pomoc prawną w zakresie likwidacji szkód i prowadzenia sporów sądowych, powstałych w oparciu o zawarte umowy ubezpieczenia. Reprezentujemy również Klientów na etapie postępowania przedsądowego.
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku:
  • Prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych człowieka w szczególności takich jak: zdrowie, wolność, prywatność, nazwisko, wizerunek. Udzielamy wsparcia podmiotom gospodarczym w przypadku naruszenia renomy przedsiębiorstwa. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje analizę sytuacji prawnej osoby bądź podmiotu, której dobro zostało naruszone, oraz reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
 • Przedszkola i żłobki:
  • Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną niepublicznych przedszkoli i żłobków. Oferujmy obsługę prawną przy zakładaniu, organizacji i prowadzaniu niepublicznych przedszkoli i żłobków, pozyskiwaniu dotacji.
Godziny otwarcia:

Spotkania z Klientami w Kancelarii odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania.

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00, sobota: 12.00 – 15.00

Powrót: Wola > kancelarie
| 987
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin