Wizytówka firmy: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Papaj Sebastian

Kontakt: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Papaj Sebastian
targeo
al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
tel.kom.791 454 949
Opis firmy i działalności:

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość usług, zindywidualizowane podejście do spraw Klienta oraz konsekwencję w dążeniu do założonych celów. Każdą powierzoną przez Państwa sprawę traktujemy w sposób indywidualny, dobierając adekwatne i optymalne metody postępowania.

Doświadczenie, przygotowanie merytoryczne i pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy pozwalają nam osiągnąć wysoki stopień skuteczności. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Usługi świadczymy zarówno w ramach jednostkowych zleceń jak i umów o stałą obsługę prawną. Kompleksowa pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami, opracowywanie i opiniowanie umów, reprezentację przez organami władzy publicznej, dochodzenie odszkodowań, prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wiele innych działań podejmowanych na rzecz Klientów.

Produkty, usługi, marki:

Nasza oferta:

 • Rozwody i prawo rodzinne:
  • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
  • sprawy o podział majątku i zniesienie wspólności majątkowej
  • sprawy o alimenty - o podwyższenie lub obniżenie alimentów
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz innego rodzaju sprawy dotyczące uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem i istotnych spraw dziecka
 • Prawo cywilne i spadkowe:
  • prowadzenie spraw rozwodowych i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym alimentacyjne
  • prawy związane z dziedziczeniem w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia i dział spadku
  • spawy dotyczące ochrony dóbr osobistych; ochrona danych osobowych
  • dochodzenie odszkodowań, spory z umów cywilnych, tworzenie i opiniowanie umów
  • ochrona konkurencji i konsumentów
  • windykacja należności
  • reprezentowanie przed sądami i organami władzy publicznej w sprawach cywilnych
  • rejestracja spółek
 • Prawo rzeczowe i nieruchomości:
  • sprawy dotyczące nieruchomości i spraw majątkowych,
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości, podział i obciążenie;
  • problematyka służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych - roszczenia właścicieli i osób uprawnionych, opiniowanie umów
  • dochodzenie roszczeń związanych z własnością rzeczy i nieruchomości
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie, reprezentowanie przed sądami i organami administracji
 • Prawo pracy i oświatowe:
  • opracowywanie i wdrażanie regulaminów pracy, wynagradzania, zwolnień grupowych i innych aktów lub statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, odwołanie od wypowiedzenia, mobbing i innych z zakresu stosunku pracy
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, w tym spraw związanych z prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela
 • Prawo gospodarcze:
  • sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej
  • asysta prawna w negocjacjach handlowych
  • rejestracja spółek prawa handlowego
  • podział i likwidacja spółek
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie
 • Spory sądowe i arbitraż - kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami:
  • w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji
  • w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym
  • w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i NSA
  • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i rzeczowego
 • Prawo telekomunikacyjne:
  • bieżąca obsługa przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, w szczególności:
  • tworzenie i opiniowanie umów oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu, usługa dostępu do płatnej telewizji kablowej), tworzenie i opiniowanie regulaminów promocji sprzedaży usług telekomunikacyjnych
  • problematyka ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, prowadzenie spraw z zakresu informacji prawnie chronionych (tajemnica przedsiębiorstwa)
  • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed GIODO, UKE, UOKiK
  • problematyka "megaustawy" w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie
 • Ochrona konkurencji i konsumentów:
  • kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze:
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie
Powrót: Wola > kancelarie
| 280
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin