Wizytówka firmy: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Papaj Sebastian

Kontakt: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Papaj Sebastian
targeo
al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
tel.kom.791 454 949
Opis firmy i działalności:

W naszej pracy kładziemy akcent na jakość usług, zindywidualizowane postępowanie do spraw Konsumenta a także wytrwałość w dążeniu do założonych planów. Do zleconej przez Państwa sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, dobierając adekwatne oraz najlepsze metody działania.

Doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz całkowite zaangażowanie w prowadzone sprawy umożliwiają nam prowadzić sprawy z dużą skutecznością. Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych oraz przedsiębiorców.

Usługi świadczymy także w ramach jednorazowych zadań jak i umów o systematyczną obsługę prawną. Kompletna pomoc prawna obejmuje porady prawne, reprezentację przed sądami, opracowywanie i diagnozowanie umów, reprezentację przed urzędami administracji publicznej, dochodzenie odszkodowań, prowadzenie działań wykonawczych i dużo innych działań podejmowanych na rzecz naszych klientów.

Produkty, usługi, marki:

W zakresie prawa gospodarczego:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej
 • asysta prawna w negocjacjach handlowych
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • podział i likwidacja spółek
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

W zakresie rozwodów i prawa rodzinnego:

 • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
 • sprawy o podział majątku i zniesienie wspólności majątkowej
 • sprawy o alimenty - o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz innego rodzaju sprawy dotyczące uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem i istotnych spraw dziecka
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa

W zakresie prawa rzeczowego i nieruchomości:

 • sprawy dotyczące nieruchomości i spraw majątkowych
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości, podział i obciążenie
 • problematyka służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych - roszczenia właścicieli i osób uprawnionych, opiniowanie umów
 • dochodzenie roszczeń związanych z własnością rzeczy i nieruchomości
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie, reprezentowanie przed sądami i organami administracji

W zakresie prawa cywilnego i spadkowego:

 • dochodzenie odszkodowań, spory z umów cywilnych, tworzenie i opiniowanie umów
 • prowadzenie spraw rozwodowych i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym alimentacyjne
 • sprawy związane z dziedziczeniem w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia i dział spadku
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych; ochrona danych osobowych
 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • reprezentowanie przed sądami i organami władzy publicznej w sprawach cywilnych
 • rejestracja spółek
 • windykacja należności

W zakresie prawa pracy i oświatowego:

 • opracowywanie i wdrażanie regulaminów pracy, wynagradzania, zwolnień grupowych i innych aktów lub statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, odwołanie od wypowiedzenia, mobbing i innych z zakresu stosunku pracy
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, w tym spraw związanych z prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela

Spory sądowe i arbitraż - kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami:

 • w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji
 • w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym
 • w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i NSA
 • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i rzeczowego

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego:

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie

W zakresie prawa telekomunikacyjnego:

 • tworzenie i opiniowanie umów oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu, usługa dostępu do płatnej telewizji kablowej), tworzenie i opiniowanie regulaminów promocji sprzedaży usług telekomunikacyjnych
 • problematyka ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, prowadzenie spraw z zakresu informacji prawnie chronionych (tajemnica przedsiębiorstwa)
 • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed GIODO, UKE, UOKiK
 • problematyka "megaustawy" w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

W zakresie ochrony konkurencji i konsumentów:

 • kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
Powrót: Śródmieście > kancelarie
| 277
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin