Wizytówka firmy: LOYS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grzywacka

Kontakt: LOYS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grzywacka
targeo
ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa
tel.kom.604 759 630
Opis firmy i działalności:

Nasz zespół to specjaliści – doświadczeni radcowie prawni i doradcy podatkowi.

Produkty, usługi, marki:

Konstruujemy, negocjujemy i zabezpieczamy umowy cywilnoprawne np.:

 • umowy najmu i dzierżawy
 • umowy sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej
 • umowy o roboty budowlane, w tym FIDIC
 • umowy dystrybucyjne
 • umowy o pracę
 • umowy w zakresie reklamy i marketingu
 • umowy w zakresie finansowania działalności
 • umowy ubezpieczenia
 • umowy leasingu
 • umowy wykonania oraz wdrożenia oprogramowania
 • umowy serwisowe
 • umowy licencyjne i wiele innych

Reprezentujemy klientów przed sądem lub urzędem a także w postępowaniach egzekucyjnych. W szczególności dochodzimy roszczeń w postępowaniu przed sądem lub ubezpieczycielem w sprawach m.in.:

 • o zapłatę
 • wypadków komunikacyjnych
 • błędów medycznych
 • wypadków przy pracy
 • naruszenia dóbr osobistych

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych, w szczególności:

 • pomagamy ustalić wartość roszczeń przysługujących względem banku
 • prowadzimy sprawy dotyczące kredytów denominowanych oraz indeksowanych do Franka szwajcarskiego lub innych walut
 • analizujemy postanowienia umów kredytu pod kątem ich nieważności
 • dochodzimy roszczeń opartych o uznanie nieważności umowy kredytowej bądź o wyeliminowanie z umowy klauzul waloryzacyjnych o charakterze niedozwolonym

Pomagamy w przygotowaniu ofert lub postępowań przetargowych w oparciu o zasadę kwalifikowalności wydatków lub ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • pomagamy formułować zapytania do zamawiających
 • wnosimy odwołania
 • doradzamy w przygotowaniu wniosków o dotację z funduszy UE
 • przygotowujemy analizy prawne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • doradzamy w postępowaniach dotyczących odmowy przyznania dofinansowania ze środków unijnych lub nałożenia korekty finansowej
 • reprezentujemy klientów przed KIO

Świadczymy doradztwo podatkowe w zakresie: 

 • usług bieżącego wsparcia podatkowego
 • przeprowadzenie przeglądów podatkowych, badań podatkowych typu due dillegence
 • doradztwa transakcyjnego i przy zawieraniu / negocjowaniu umów
 • reprezentacji przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, prowadzenie sporów podatkowych (kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych)
 • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów podatkowych

Doradzamy w sprawach autorskich, w tym zwłaszcza nowych technologii i IT, przeprowadzamy wdrożenia RODO

Powrót: Śródmieście > kancelarie
| 288
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin