Wizytówka firmy: Niepubliczne Przedszkole UKSW

Kontakt: Niepubliczne Przedszkole UKSW
targeo
ul. Żubrowa 12 01-978 Warszawa
tel.kom.507 097 739
Opis firmy i działalności:

Przedszkole UKSW to unikatowe w skali naszego regionu miejsce. Unikatowe, ponieważ od samego początku (tj. od sporządzenia projektu budynku) zostało objęte opieką metodyczną i merytoryczną wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.

Pozostając w zgodzie z obowiązującą podstawą programową, przedszkole dokłada najwyższej staranności, by, wykorzystując autorski program nauczania, zaspokoić potrzeby wychowanków – zarówno biologiczne, wymagające czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, jak również te wynikające z potrzeb rozwojowych dzieci.

Świadome i życzliwe podejście do dziecka w naszym Przedszkolu przekłada się na intencjonalną, indywidualną i stałą obserwację zachodzących w nim zmian o charakterze rozwojowym, skoncentrowaną na rozpoznaniu potencjału w nim tkwiącego. Indywidualne podejście do dziecka oraz stworzenie optymalnych warunków do wspomagania jego rozwoju - zarówno tego ogólnego, stanowiącego podstawę do podjęcia nauki szkolnej, jak również uszanowanie i rozwój jego zainteresowań, talentów oraz wsparcie w ewentualnych trudnościach bądź ograniczeniach - pozwolą naszym podopiecznym stawać się najlepszą możliwą wersją ich samych.

Bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne naszej placówki, pozwala nam koncentrować się na rozwoju zintegrowanym z zabawą, ponieważ umożliwia prowadzenie, nieświadomej dla dzieci, bogatej metodycznie edukacji matematycznej, czy stawiania dzieci wobec sytuacji problemowej – m.in. różnorodne wyzwania konstrukcyjne i manipulacyjne. W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania wprowadziliśmy zwyczaj prezentowania żywego słowa. Odbywa się to w formie regularnego czytania, dobranej do ich wrażliwości i możliwości, literatury dziecięcej. W tym celu, wyposażyliśmy przedszkole w bogatą bibliotekę, której zbiory będą stale obecne w otoczeniu dzieci i tak prezentowane przez nauczycieli, by stanowiły alternatywę dla innych pomocy i zabawek. Aby przygotować dzieci do podjęcia nauki pisania i czytania, nasi podopieczni pracują, między innymi, Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.

W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, przygotowaliśmy bogate zaplecze służące zaspokajaniu, niezwykle istotnej na tym etapie życia, potrzeby aktywności fizycznej. Zrozumienie i uszanowanie prawa dzieci do aktywnej i samodzielnej eksploracji świata oraz do zabawy, wsparte umiejętnie sporządzonym planem integracji tych czynności z wiedzą o świecie, stwarza optymalne warunki do rozbudzenia i utrzymania naturalnej ciekawości poznawczej dziecka. Dodatkowo, uchroni to dzieci przed problemem tzw. nadpobudliwości psychoruchowej, której doświadcza obecnie wiele z nich, nadużywając urządzeń elektronicznych, Internetu oraz ograniczając czas spędzany na aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Intencjonalnie będziemy inspirować różnorodne formy aktywności ruchowych, korzystając ze sprawdzonych metod np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy KLANZY oraz kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.

Szanując indywidualne potrzeby dzieci, przez cały dzień będą one miały do dyspozycji, oprócz posiłków stałych, owoce i warzywa sezonowe oraz napoje.

Pobyt w Przedszkolu został tak zorganizowany, by dzieci, które mają problemy z zasypianiem poza domem, mogły wypocząć i wyciszyć się w inny, nie związany ze snem sposób. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu dzieci takie przymuszanie do snu wiążę się tylko z niepotrzebnym stresem oraz brakiem poczucia sprawstwa.

Produkty, usługi, marki:

Program realizowany w naszym Przedszkolu pt. „Dzieci zmienią świat na lepsze” został opracowany zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2016 r. Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Program, oprócz podstawowego programu wychowawczego, wynikającego z podstawy programowej, składa się ze spójnie zintegrowanych ze sobą programów tematycznych:

  • Świadomy nauczyciel
  • Świadomy rodzic
  • Sztuka łagodzi obyczaje
  • Naturalna ekologia
  • Czytający przedszkolak (w ramach ogólnopolskiego programu „Czytające przedszkola”)
Powrót: Bielany > przedszkola
| 573
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin