Wizytówka firmy: RODZINNE BIURO RACHUNKOWE Agnieszka Woźniak

Kontakt: RODZINNE BIURO RACHUNKOWE Agnieszka Woźniak
targeo
ul. Grójecka 114 lok.3202-367 Warszawa
tel.kom.605 361 511
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy rodzinną firmą istniejącą na rynku od 2003 roku.

Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów.

Obsługujemy spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki partnerskie, spółki jawne, stowarzyszenia i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Odbieramy dokumenty od klientów.

Biuro mieści się w Warszawie blisko Hali Banacha.

Produkty, usługi, marki:

  Do pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie:

 • Symfonia FK i Mała Księgowość
 • RAKS DOS, SQL, 2000
 • Kaper
 • WF-MAG
 • NIERUCHOMOŚĆ
 • DOM
 • FAKIR
 • PŁATNIK

  Księgi handlowe:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych) na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Weryfikacja wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, ewidencja przebiegu pojazdu)
 • Tworzenie poleceń przelewów w systemie homebanking Klienta
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy Klienta
 • Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie i składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych
 • Sporządzanie polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US
 • Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
 • Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w zakresie bieżącej księgowości Klienta

  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów polegającej na:

 • Bieżącym prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Bieżącym prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Bieżącym prowadzeniu ewidencji wyposażenia
 • Bieżącym prowadzeniu imiennych kart przychodów pracowników, którym Wypłaca się należności ze stosunku pracy

  Prowadzenie obsługi płacowej polegającej na:

 • Wyliczaniu wynagrodzeń za pracę, urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe i sporządzaniu list płac
 • Prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzaniu deklaracji podatkowych i ZUS
 • Sporządzaniu rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11 lub PIT 8b)
 • Sporządzaniu rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników
 • Bieżącym prowadzeniu rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc
 • Terminowym sporządzaniu deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT 5)
 • Sporządzeniu rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela
 • Udzielaniu porad finansowo - podatkowych w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

  Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS:

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy
 • Bieżąca obsługa pracowników:
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu
  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
  • sporządzanie świadectw pracy
 • Sporządzanie list płac
 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym:
  • chorobowych
  • urlopowych
  • za nie wykorzystany urlop
 • Naliczanie świadczeń urlopowych
 • Naliczanie podatku od płac
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Naliczanie składek ZUS
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP
Powrót: Włochy > biura rachunkowe
| 937
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin