Wizytówka firmy: RODZINNE BIURO RACHUNKOWE Agnieszka Woźniak

Kontakt: RODZINNE BIURO RACHUNKOWE Agnieszka Woźniak
targeo
ul. Grójecka 114 lok.3202-367 Warszawa
tel.kom.605 361 511
Opis firmy i działalności:

Rozpoczeliśmy działalność w roku 2003 jako rodzinna firma i tak funkcjonujemy do dzisiaj na podstawie Certyfikatu Ministerstwa Finansów.

Obsługujemy wszystkie rodzaje spółek oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą a także stowarzyszenia.

Na specjalne życzenie odbieramy dokumenty od klienta.

Produkty, usługi, marki:

W zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników, którym Wypłaca się należności ze stosunku pracy
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

W zakresie obsługi ZUS oraz kadrowej i płacowej oferujemy:

 • Bieżąca obsługa pracowników w zakresie sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy, list płac oraz o zarobkach
 • Naliczanie składek ZUS
 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym urlopowych i chorobowych oraz za nie wykorzystany urlop
 • Naliczanie świadczeń urlopowych
 • Naliczanie podatku od płac
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP

W zakresie ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • Bieżącą kontrolę zobowiązań i należności firmy Klienta
 • Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w zakresie bieżącej księgowości Klienta
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych) na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
 • Przygotowywanie i składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych
 • Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 • Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, ewidencja przebiegu pojazdu)
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Sporządzanie polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Tworzenie poleceń przelewów w systemie homebanking Klienta
 • Weryfikację wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • W zakresie obsługi płacowej, oferujemy:
 • Bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11 lub PIT 8b)
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT 5)
 • Wyliczania wynagrodzeń za pracę, urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe i sporządzaniu list płac
 • Udzielanie porad finansowo-podatkowych w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Pracujemy na programach:

 • FAKIR
 • PŁATNIK
 • WF-MAG
 • NIERUCHOMOŚĆ
 • Symfonia FK i Mała Księgowość
 • RAKS DOS, SQL, 2000
 • Kaper
 • DOM
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin