Bemowo Dzielnicowy Portal Informacyjny Warszawy i okolicznych miast City Media

Wizytówka firmy: ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE ŻYRAFKI

Kontakt: ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE ŻYRAFKI
targeo
ul. Obrońców Tobruku 38 lok.U201-494 Warszawa
tel.kom.690 494 795
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju. Ukierunkowuje i wspomaga rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Placówka gwarantuje ciekawy program edukacyjno–wychowawczy, rozszerzony o sztuki artystyczne, dzięki któremu nasze dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności, pozwalające sprostać wymaganiom, stawianym w szkole i dorosłym życiu.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom opiekę oraz dba o bezpieczeństwo psychiczne, emocjonalne i fizyczne.

Nasi nauczyciele gwarantują wysokiej jakości edukację, opiekę i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji, zgodnie z obowiązującymi standardami, określanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniają poczucie ich wartości i uczą szacunku do innych. Uświadamiają dzieciom ich niepowtarzalność i wyjątkowość, inspirują do samodzielnego działania, poznawania świata i nabywania doświadczeń.

Przedszkolaki uczą się u nas kulturalnego zachowania, uprzejmości, szacunku wobec siebie, dzielenia się z innymi i samodzielności.

Produkty, usługi, marki:

W tworzeniu dobrego wizerunku placówki i warunków do pracy z dziećmi sprzyja odpowiednia baza i wyposażenie, Najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym, uzupełnianie wyposażenia placówki w ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty edukacyjne oraz sprzęt audiowizualny.

Nasze atuty:

  • Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
  • Koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
  • Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
  • Zmiany w tekście są nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego i po akceptacji rodziców.
  • Raz w roku jest podejmowana dyskusja w celu ewentualnych poprawek.
Powrót: Bemowo > przedszkola
| 154
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin