Ząbki Portal Informacyjny Ząbek City Media

Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE TASSA SP. Z O.O.

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE TASSA SP. Z O.O.
targeo
ul. 11 Listopada 40 05-091 Ząbki
tel.22 781 41 65
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy firmą zajmującą się prowadzeniem księgowości oraz kadr i płac dla firm o różnorodnym profilu działalności.

Działamy w oparciu o certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Produkty, usługi, marki:

  Tassa Sp. z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg handlowych
 • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowania klienta w urzędach
 • Sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzania i analizowania bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzania deklaracji z tytułu podatku dochodowego
 • Przygotowania list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowania deklaracji ZUS
 • Przygotowania informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowania rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Porad i konsultacji dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwa w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowania dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
Powrót: Ząbki > biura rachunkowe
| 1122
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin