Marki Portal Informacyjny Marek City Media

Wizytówka firmy: WESOŁA LOKOMOTYWA

Kontakt: WESOŁA LOKOMOTYWA
targeo
ul. Jasińskiego 19 od ul. Stawowej05-270 Marki
tel.kom.502 369 289
Opis firmy i działalności:

Działalność gospodarcza rozpoczęta została w dniu 01 października 2010 roku pod nazwą Ośrodek Terapii i Zabawy. Zakończenie realizacji inwestycji (odbiór budynku przedszkola, a co za tym idzie wpisanie do PKD – Wychowanie przedszkolne) pozwoliło nam na poszerzenie zakresu działalności o wychowanie przedszkolne.

Placówka nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole Nr 10 „Wesoła Lokomotywa”.

Przedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urząd Gminy w Markach pod nr 18. Przedszkole posiadając opinie Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, Straży Pożarnej i decyzję Starosty Powiatowego w sprawie sposobu użytkowania budynku gwarantuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez Kuratora Oświaty i Wychowania.

Przedszkole Niepubliczne nr 10 jest prowadzone przez przez Halinę Kuśnierz.

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale – Pedagogika Ogólna ze specjalizacją Opiekuńczo – Wychowawczą oraz Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej.

Dyrektor placówki oświatowej odpowiedzialny jest za całość pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, organizacyjnym, jak i technicznym. Wymaga to od niego odpowiednich kwalifikacji. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej „Zarządzanie Oświatą” pozwola mi osobiście kierować przedszkolem.

Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi.

Podejmuję też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach.

Szkolenia warsztatowe pt. „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej”; „Autorskie warsztaty bajkoterapeutyczne” oraz szkolenia na temat: „Integracja sensoryczna”, „Diagnoza ADHD”, „Ćwiczenie integrujące”, „Praca z dzieckiem zdolnym z elementami treningu twórczego myślenia”, „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości” podniosły moje kwalifikacje i umiejętności.

Doświadczenie zawodowe zbierałam pracując w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, Publicznej Szkole Katolickiej w Ząbkach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.

W PPP w Zielonce pracuję od 2004 roku na stanowisku pedagoga.

Specjalizuję się w terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Prowadzę diagnozę trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz udzielam konsultacji rodzicom dotyczących problemów edukacyjnych. Szczególnie interesuję się problematyką profilaktyki problemów szkolnych poprzez wczesną stymulację funkcji analizatorów korowych.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z bajkoterapii oraz psychomotoryki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuję w prowadzeniu Niepublicznego Przedszkola Nr 10 „Wesoła Lokomotywa”.

Budynek przedszkola, specjalnie zaprojektowany dla potrzeb małych dzieci znajduje się z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku.

Przedszkole zlokalizowane jest w wolnostojącym, piętrowym budynku. Budynek spełnia wszystkie wymagania unijne.

W budynku mieszczą się przestronne sale dydaktyczne, pomieszczenie biurowe i zaplecze pionu żywienia.

Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne.

Żywienie będzie odbywać się za pomocą własnej kuchni, która dostosowana jest do przygotowywania posiłków.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 5 lat. Na parterze budynku, w przedszkolu będą funkcjonowały 3 grupy, każda grupa do 15 dzieci.

Planujemy w przyszłości oddać do użytku piętro budynku przedszkola. Powierzchnia ta będzie niezbędna do tego, żeby z czasem wzbogacić ofertę dla naszych dzieci o salę gimnastyczną oraz salę zabaw.

Przedszkole będzie wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urząd Gminy w Markach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012.

Niepubliczne Przedszkole jest przedszkolem, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. “O systemie oświaty” i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy i Uchwały nr 327/XXVI/2000 Rady Miasta z dnia 22 maja 2000r.

Statutu Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Lokomotywa” w Markach.

Produkty, usługi, marki:

  W pracy z Państwa dziećmi korzystamy z:

 • Metody Wygotskiego (operowanie na symbolach)
 • Metody Montessori (podążanie za dzieckiem)

  Wspieramy się najciekawszymi programami autorskimi:

 • Metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz (łączenie umiejętności motorycznych z nauką)
 • Glottodydaktyką prof. Bronisława Rocławskiego
 • „Dziecięcą Matematyką” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metodą Klanzy
 • Bajkoterapią

  Chciałabym, aby w wyniku realizacji zadań zaplanowanych w planie rozwoju przedszkola w kierowanej przeze mnie placówce powstały Programy autorskie w zakresie:

 • języków obcych
 • przygotowania do nauki czytania i pisania
 • zajęć logopedycznych
 • kultywowania tradycji narodowych „Mała Ojczyzna”
 • promocji zdrowia
Powrót: Marki > przedszkola
| 1431
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin