Ząbki Portal Informacyjny Ząbek City Media

Wizytówka firmy: AMERICAN KIDS COLLEGE Przedszkole Publiczne

Kontakt: AMERICAN KIDS COLLEGE Przedszkole Publiczne
targeo
ul. Piłsudskiego 152 05-091 Ząbki
tel.kom.792 998 761
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Publiczne American Kids College to przedszkole językowe, w którym dzieci od najmłodszych lat, w sposób naturalny, poprzez zabawę i innowacyjne metody są pobudzane do nauki języka angielskiego.

Praca dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza pzredszkola przebiega w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora oraz miesięczne i tygodniowe plany pracy.

Nasze działania dydaktyczno-wychowawcze zapewniają dzieciom rozwój w duchu wartości chrześcijańskich. Przekazywana wiedza i ścisła współpraca z rodzicami pozwala dzieciom odkrywać piękno i prawdę oraz uczy odróżniania dobra od zła.

Naszym priorytetem jest wychowanie człowieka mądrego, uczciwego, szanującego siebie i innych. Przedszkole zapewnia wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania i wzbogacają wiedzę o otaczającym je świecie.

Wszystkich rodziców, którzy pragną by ich dziecko wkraczając w samodzielność miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, poznało swoje mocne i słabe strony, a wychowanie i opieka były oparte na systemie wartości religijnych, etycznych i moralnych zapraszamy do naszego przedszkola.

Produkty, usługi, marki:

Zapewniamy:

  • Dzieciom – wysoki poziom oferty edukacyjnej, sprzyjającej rozwojowi i odpowiadającej potrzebom oraz zainteresowaniom, a tym samym radosny czas wspólnych zabaw i zajęć w gronie rówieśników;
  • Rodzicom – możliwość współtworzenia i współdecydowania o jakości pracy naszego przedszkola, pełną i rzetelną informację o rozwoju Dziecka, pomoc i wsparcie w razie problemów.

Stawiane cele osiągamy przez:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
  • indywidualizację procesu nauczania wychowania z uwzględnieniem twórczego rozwoju każdego dziecka;
  • systematyczne doposażanie bazy przedszkolnej w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne;
  • częsty kontakt ze sztuką, muzyką i formami teatralnymi;
  • uczestnictwo dzieci w konkursach i imprezach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne.
Powrót: Ząbki > przedszkola
| 130
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin