Wizytówka firmy: BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE IN-PLUS Marta Trojanowska

Kontakt: BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE IN-PLUS Marta Trojanowska
targeo
ul. Kędzierskiego 6 lok.1A01-493 Warszawa
tel.kom.694 199 229
targeo
ul. Czerwonych Maków 3 lok. 6001-493 Warszawa
Opis firmy i działalności:

Biuro Finansowo-Księgowe „IN-PLUS” jest rozwijającą się firmą, działającą na rynku usług księgowych.

Stawiamy sobie za cel profesjonalną obsługę księgowo-finansową naszych klientów, po konkurencyjnych cenach.

Ofertę naszego biura kierujemy do małych i średnich firm w zakresie ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów a także księgi handlowej (pełnej księgowości).

Proponujemy kompleksowe usługi począwszy od rejestracji działalności po prowadzenie księgowości i spraw pracowniczych. W sposób profesjonalny reprezentujemy swoich klientów we wszelkich sprawach urzędowych.

Posiadamy doświadczenie zawodowe poparte licencją Ministra Finansów nr 40571/10 oraz należymy do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i różnej formie prawnej.

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta w celu odbioru dokumentów, (teren Warszawa i okolice) w ustalonym wcześniej terminie. W imieniu klienta rozwozimy lub wysyłamy deklaracje do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Współpracujemy z biegłymi rewidentami i fachowcami w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Produkty, usługi, marki:

  W zakres naszych usług wchodzą:

 • EWIDENCJE PRZYCHODÓW, KARTA PODATKOWA:
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • rozliczenie podatkowe
  • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT)
  • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • obsługa pracowników
 • PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
  • pomoc przy zakładaniu działalności
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT)
  • obsługa kadrowa
  • rozliczenie właścicieli
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • doradztwo finansowo-księgowe
  • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • KSIĘGA HANDLOWA (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ):
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji księgowej (analityka i syntetyka)
  • uzgodnienia kont rozrachunkowych
  • dekretacja dokumentów źródłowych
  • analiza zależności i zobowiązań
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT)
  • obsługa kadrowa
  • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA:
  • procedura przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionych pracowników;
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
  • sporządzanie umów i rachunków do umów zleceń i umów o dzieło;
  • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji;
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych;
  • pomoc w zakresie organizacji szkoleń BHP i PPOŻ.
 • USŁUGI DODATKOWE:
  • sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat)
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań dla zarządu lub właściciela
  • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych
  • reprezentacja firmy przed organami państwowymi
  • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
Powrót: Bemowo > biura rachunkowe
| 1549
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin