Marki Portal Informacyjny Marek City Media

Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE EFEKT

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE EFEKT
targeo
ul. Kosynierów 10 05-270 Marki
tel.kom.506 118 814
Opis firmy i działalności:

Nasza firma to licencjonowane Biuro Rachunkowe, działające w oparciu o wydany przez Ministra Finansów certyfikat księgowy nr 8216/2004 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Działalność biura objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Nasze usługi wykonujemy w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy. Gwarantujemy Klientom pełną dyskrecję i najwyższe bezpieczeństwo informacji, każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie podatków i prawa pracy poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowisku Głównego Księgowego w Spółce prawa handlowego, na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego w jednostce budżetowej oraz na doświadczeniu zdobytym przy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

Wśród naszych klientów są podmioty o różnej formie prawnej i różnych profilach działalności.

Powierzając nam dział KADR i PŁAC Waszej Firmy mogą mieć Państwo pewność, że zostanie poprowadzony fachowo, szybko i profesjonalnie.

Nasze biuro księgowe oferuje kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Produkty, usługi, marki:

Zakres usług:

 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt podatkowy
 • prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej
 • porady, konsultacje
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem i likwidacją działalności przez osoby fizyczne

Pełna Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

Książka Przychodów i rozchodów:

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe:

 • Obsługa Kadrowa:
  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • prowadzenie akt osobowych pracownika
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Obsługa płacowa:
  • sporządzanie list płac z umów o pracę
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie druków ZUS RMUA
  • sporządzanie pasków wynagrodzeń
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-40)
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R, PIT-8AR)
Powrót: Marki > biura rachunkowe
| 1069
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin