Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE HEXUS PROFIT

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE HEXUS PROFIT
targeo
ul. Warszawska 250 05-082 Stare Babice
tel.kom.605 606 590
Opis firmy i działalności:

Biuro rachunkowe Hexus Profit Sp. z o.o. w Starych Babicach k. Warszawy oferuje kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dla podmiotów gospodarczych. Nasze biuro księgowe obsługuje spółki cywilne, spółki prawa handlowego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zajmujemy się kompleksową obsługą rachunkową firm – pomagamy w założeniu i rejestracji działalności, zapewniamy obsługę księgową, kadrowo-płacową, doradztwo biznesowe, a także pomagamy z przekształceniu oraz likwidacji firm.

Działalność prowadzona przez biuro księgowe Hexus Profit Sp. z o.o. objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Biuro księgowe Hexus Profit Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do współpracy klientów nie tylko z Warszawy i gminy Stare Babice, ale z całej Polski, w tym również klientów posiadających zagraniczne obywatelstwo.

Produkty, usługi, marki:

Zakres obsługi księgowej:

 • Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg handlowych wg ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych/rocznych deklaracji (zeznań) podatkowych i składanie ich do US
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie zakładowych planów kont, bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
 • Reprezentowanie klienta w urzędach oraz pomoc podczas kontroli podatkowych

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sporządzanie zaświadczeń o dochodach, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów kadrowych
 • Sporządzanie list płac uwzględniających zwolnienia lekarskie, urlopy, dodatki i potrącenia
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dokumentacji rejestrującej i wyrejestrowującej pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników, ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i świadczeń socjalnych
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • Przygotowanie raportów dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Naliczanie składek i rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11 PIT-8AR, PIT-40) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Pozostałe usługi:

 • Rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (PIT-16A, PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • Pomoc w założeniu i rejestracji własnej działalności gospodarczej (doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, formy opodatkowania, wyboru kodów PKD, pomoc w wypełnianiu dokumentów, formularzy i zgłoszeń rejestracyjnych)
 • Zakładanie spółek z o.o. oraz sporządzanie dokumentów do KRS w związku ze zmianami danych spółek handlowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędami Skarbowymi, ZUS, KRS, CEIDG oraz innymi organami państwowymi
 • Pozostałe rozliczenia z Urzędami Skarbowymi w zakresie PIT, CIT, VAT, VAT-UE
 • Odbiór dokumentów na życzenie klienta
Powrót: Bemowo > biura rachunkowe
| 383
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin