Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE M&M

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE M&M
targeo
ul. Popularna 1 lok.40(Klatka C)02-473 Warszawa
tel.kom.504 002 889
Opis firmy i działalności:

Właścicielem Biura Rachunkowego „M&M” jest Magdalena Kociszewska, która posiada wieloletnie doświadczenie.

Księgowi zatrudnieni w Biurze są ekspertami w swoich dziedzinach w zakresie księgowości, Kadrach i Płacach.

Biuro Rachunkowe „M&M” świadczy usługi w ramach stałej obsługi księgowej, jak również zleceń jednostkowych.

Produkty, usługi, marki:

Pełna Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont przy użyciu programu finansowo - księgowego RAKS SQL
 • dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont
 • wydruki wymaganych ustawą o Rachunkowości zestawień i sumowań księgowych
 • przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych


Książka Przychodów i rozchodów:

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • wydruki wymaganych Rozporządzeń MF w sprawie prowadzenia podatkowej
 • księgi przychodów i rozchodów zestawień i sumowań
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych

Kadry i Płace:

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS
Powrót: Włochy > biura rachunkowe
| 389
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin