Wizytówka firmy: FORTUNATA Biuro Rachunkowo-Usługowe

Kontakt: FORTUNATA Biuro Rachunkowo-Usługowe
targeo
ul. Korczyńska 10 lok.9702-934 Warszawa
tel.kom.600 550 799
Opis firmy i działalności:

Biuro Rachunkowe Fortunata zachęca do korzystania z usług na najwyższczym poziomie. Przygotowanie zawodowe (m.in. Licencja Ministra Finansów NR 31026/02 uprawniająca do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) zarówno moje jak i osób współpracujących pozwalają na rzetelną i wszechstronną obsługę finansowo-księgową oraz prawną podmiotów gospodarczych korzystających z usług biura.

Wynagrodzenie za obsługę księgową jest każdorazowo negocjowane z zainteresowanymi firmami. Uzależnione jest od ilości dokumentów, struktury zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Produkty, usługi, marki:

  Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, wyposażenia
 • wykonanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
 • wykonanie i złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiednich deklaracji rozliczeniowych: PIT, CIT i VAT

  Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

 • kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • rozliczenia podatku od towarów i usług
 • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
 • wykonanie i złożenie w U.S. deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych

  Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • sporządzanie rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami

  Rozliczenia kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z ZUS, PIT-4, PIT-11, PIT-8B

  Dodatkowe usługi:

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28, PIT-16A)
 • rozliczenie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników
Powrót: Mokotów > biura rachunkowe
| 1571
 
budowadomowjednorodzinnych
Centrum Medycyny Sportowej
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin