Wizytówka firmy: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Anna Ogonowska-Król

Kontakt: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Anna Ogonowska-Król
targeo
ul. Solec 38/203 00-394 Warszawa
tel.kom.602 795 910
Opis firmy i działalności:

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, zapewniając rzetelną i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu Państwa problemów prawnych.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje zarówno doradztwo prawne, sporządzanie pism i wniosków, reprezentowanie w sporach z kontrahentami oraz przed instytucjami i organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej i samorządowej, jak również zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Głównym przedmiotem działania Kancelarii jest pomoc prawna oraz reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz w sprawach dotyczących nieruchomości i rozliczeń majątkowych oraz wykonania i rozliczania umów.

Kancelaria zajmuje się także doradztwem prawnym oraz obsługą podmiotów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub statutowej.

Stała współpraca adwokatów i radców prawnych gwarantuje profesjonalną pomoc prawną i wysoki poziom świadczonych usług.

Produkty, usługi, marki:

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:

 • reprezentacji przed sądami oraz organami administracyjnymi
 • przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych
 • sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów i pism
 • udziału w negocjacjach i działaniach przesądowych
 • windykacji roszczeń majątkowych i reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym
 • stałej obsługi prawnej

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach:

 • prawo cywilne i windykacja (dochodzenie należności, sprawy dotyczące nieruchomości, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i inne)
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, zachowek i inne)
 • prawo rodzinne (sprawy o rozwód i separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i inne)
 • prawo turystyczne (sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną)
 • prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych (sporządzanie projektów pism, umów oraz opinii prawnych, tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, doradztwo dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorców, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym)
 • prawo pracy (pomoc prawna i reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy)
 • prawo karne (obrona oraz reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem, przygotowywanie pism procesowych i środków zaskarżenia oraz prywatnych aktów oskarżenia)
Powrót: Śródmieście > kancelarie
| 203
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin