Wizytówka firmy: KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA Anna Bełz

Kontakt: KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA Anna Bełz
targeo
ul. Ostrobramska 126/105 04-026 Warszawa
tel./fax.22 403 85 44
Opis firmy i działalności:

Usługi oferowane przez naszą Kancelarię Prawno-Patentową obejmują zakres własności przemysłowej i intelektualnej uwzględniając procedury krajowe i zagraniczne. W szczególności jest to działanie dotyczące ochrony znaku towarowego, jego rejestracji, uzyskania patentu krajowego i europejskiego, ochrony wzoru użytkowego, przemysłowego, jego rejestrację w kraju i Unii Europejskiej oraz umowy i licencje.

Produkty, usługi, marki:

Nasze usługi obejmują:

 • zgłaszanie wynalazków do ochrony w Polsce i zagranicą,
 • sporządzanie opisów na wynalazki,
 • sporządzanie opisów patentowych, specjalizując się głównie w wynalazkach z dziedziny chemii i mechaniki, opisów wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
 • zgłaszanie znaków towarowych krajowych i unijnych,
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla znaku, o którego ochronę w Urzędzie Patentowym RP ubiega się zgłaszający, dokonując przed tym wstępnej oceny zdolności rejestrowej proponowanego znaku
 • zgłaszanie do ochrony wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w Polsce i zagranicą,
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej
 • doradztwo i pomoc dotyczącą ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, zwłaszcza w zakresie wyboru właściwej kategorii ochrony dla zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP rozwiązań oraz w zakresie określania granic tej ochrony na tle wyników stanu techniki, badań zdolności rejestrowej
 • a także doradztwo w sprawie nieuczciwej konkurencji

Oferujemy reprezentowanie klientów krajowych i zagranicznych przed urzędami i Sądami Administracyjnymi i Powszechnymi, w sprawach:

 • własności przemysłowej
 • wynalazków
 • ochrony patentowej wynalazków  (patenty krajowe, utrzymywanie ochrony patentowej)
 • ochrony wzorów użytkowych, prawa ochronnego wzorów użytkowych, utrzymywania ochrony wzoru
 • wzorów użytkowych i przemysłowych
 • ochrony wzorów przemysłowych, wzoru przemysłowego krajowego – rejestracji wzoru przemysłowego, utrzymywania ochrony wzoru
 • znaków towarowych
 • ochrony znaków towarowych krajowych, rejestracji znaku, prawa ochronnego znaku towarowego, utrzymywania ochrony znaku

Zajmujemy się również usługami w ramach procedur międzynarodowych:

 • rejestracją znaku towarowego w Unii, ochroną znaku unijnego
 • prowadzeniem procedur przed Biurem Międzynarodowym, wyznaczeniem krajów ochrony wynalazku, wejściem w fazę narodową wybranych krajów ochrony w czasie określonym przepisami międzynarodowymi
 • uzyskaniem patentu europejskiego oraz dokonaniem zgłoszenia wynalazku w ramach procedury PCT  i utrzymywanie ochrony
 • rejestracją wzorów przemysłowych unijnych i utrzymywaniem jego  ochrony
 • reprezentowaniem klientów przed Międzynarodowymi Urzędami

Zajmujemy się ponadto:

 • badaniem zdolności patentowej i rejestrowej znaków towarowych
 • umowami dotyczącymi obrotu praw własności przemysłowej obejmującymi cesje, licencje, know-how
 • wyceną wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe)
 • ustalaniem stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej
 • doradztwem obejmującym ochronę własności przemysłowej i nieuczciwą konkurencję
Powrót: Śródmieście > kancelarie
| 736
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin