Wizytówka firmy: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski

Kontakt: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski
targeo
ul. Rzymowskiego 30 lok.31402-697 Warszawa
tel.kom.606 652 519
Opis firmy i działalności:

Świadczymy usługi prawne i pomoc w ich zakresie zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Nasza pomoc obejmuje wiele dziedzin: prawo pracy, prawo handlowe,  prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe. Łukasz Brzozowski, Radca Prawny świadczy doradztwo zakresie prawa nieruchomości, m.in. w sprawach dotyczących wywłaszczeń oraz tzw. gruntów warszawskich pomagając w odzyskaniu nieruchomości lub uzyskując odszkodowanie za nieruchomość. Naszą specjalizacją jest także odzyskiwanie należności oraz prowadzenie spraw odszkodowawczych.

Nasza pomoc prawna obejmuje także: sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie windykacji, udzielanie porad podczas spotkań, uczestniczenie w negocjacjach, sporządzanie projektów umów, przygotowanie pism procesowych i reprezentowanie klientów podczas postępowań sądowych.

Ogromną wagę przywiązujemy do jakości wykonania naszych usług prawnych. W celu uniknięcia schematu w działaniach, każdy klient traktowany jest w bardzo indywidualny sposób. Jest on informowany kompleksowo o stanie zleconej sprawy. Głównym naszym celem jest na tyle szybkie i efektywne działanie, aby rozwiązania spraw były jak najkorzystniejsze.

Produkty, usługi, marki:

Zakres usług:

  • Spory sądowe – reprezentowanie klientów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym oraz karnym, w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym
  • Prawo nieruchomości - zniesienie współwłasności, zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, podział nieruchomości, przywrócenie posiadania, ustanowienie służebności drogi koniecznej.
  • Prawo pracy - postępowania dotyczące stosunku pracy, zwolnienia, odprawy, wynagrodzenia, odszkodowania, zakazy konkurencji, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, świadczenia emerytalno – rentowe.
  • Prawo rodzinne - rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, władza rodzicielska, sprawy alimentacyjne, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego małżonków.
  • Prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zapis testamentowy.
  • Odszkodowania - odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia OC i AC (poszkodowani w wypadkach i kolizjach drogowych), czynów niedozwolonych, błędów medycznych, zadośćuczynienie.
  • Prawo spółek i gospodarcze - zawiązanie i rejestracja spółek, łączenie, przekształcanie, wnioski do KRS, obsługa statutowa, tworzeniem regulaminów i dokumentów, umów gospodarczych, ogólnych warunków umów, pomoc w zakresie prawa wekslowego.
  • Prawo IT - umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, o wykonanie stron internetowych, licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, regulaminy serwisów internetowych, sklepów internetowych, polityka prywatności i polityka bezpieczeństwa.
  • Windykacja – windykacja przedsądowa, negocjacje z dłużnikiem, windykacja sądowa i egzekucyjna.
Powrót: Ursynów > kancelarie
| 351
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin