Wizytówka firmy: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Monika Polkowska

Kontakt: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Monika Polkowska
targeo
al. Solidarności 117 lok.41100-140 Warszawa
tel.kom.609 543 323
Opis firmy i działalności:

Dwanaście lat doświadczenia pracy w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie w Dziale Spółek oraz Dziale Korporacyjnym.

Własna działalności doradcza w zakresie doradztwa gospodarczego i obsługi prawnej od 2009 r.

Ukończona aplikacja radcowska i wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod nr WA-12017.

Odbyte szkolenie na Poziomie 3 w Kierowaniu i Zarządzaniu (Leadership and Management) prowadzone przez Institute of Leadership & Management (ILM) z siedzibą w Szkocji.

Produkty, usługi, marki:

Prawo gospodarcze:

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym, przygotowanie dokumentów wymaganych przez prawo spółek handlowych (m.in. przygotowanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem roku finansowego, zmianami w zarządzie, zmianami siedziby oraz związanych z innymi procedurami wymagającymi zwoływania i protokołowania zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu), rejestracje zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie i opiniowanie umów i regulaminów
 • sporządzanie pozwów, apelacji i zażaleń
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami
 • windykacja należności (korespondencja przedsądowa i sądowa, wszelkie postępowania ugodowe przedsądowe, mediacje, postępowania sądowe przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym)
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek kapitałowych, w tym sporządzanie dokumentów, rejestracja
 • zakładanie, likwidacja, zawieszanie działalności gospodarczej sporządzanie dokumentów, rejestracja
 • due diligence - kompleksowe badanie firm (analiza dokumentów i opiniowanie)
 • analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych i ich rejestracja
 • analiza prawna dokumentów handlowych (B2B) i korporacyjnych
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami
 • doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych
 • doradztwo prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentem, w tym umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • tłumaczenia dokumentów prawnych i biznesowych /język angielski/
 • doradztwo w zakresie zrozumienia innowacyjności i zmian w organizacji firmy

Prawo administracyjne:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie wniosków o udzielenie licencji, zezwoleń lub koncesji

Prawo spadkowe:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego
 • pomoc prawna w sporządzaniu testamentów i rozporządzeń testamentowych
 • pomoc prawna w sprawach związanych z podziałem spadku i zachowkiem
 • reprezentacja Klienta w sądzie w sprawach spadkowych

Prawo pracy:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników
 • pomoc prawna w relacjach pracodawca/pracownik
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę
 • opiniowanie i przygotowanie regulaminów wymaganych przez prawo pracy
 • reprezentacja Klienta w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Prawo cywilne:

 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • prawne dochodzenie odszkodowań
 • doradztwo prawne w postępowaniu egzekucyjne
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet)
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, ochrona własności, podział majątku, itp.)
 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • roszczenia o zapłatę oraz zwrot pieniędzy
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach procesowych i nieprocesowych
 • reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, opieka nad dziećmi, alimenty)
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach

Prawo karne:

 • doradztwo, sporządzanie pism
 • pomoc prawna jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • pomoc prawna jako obrońca na każdym etapie postępowania karnego
Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek od 10.00 do 18.00.

Powrót: Śródmieście > kancelarie
| 1178
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin