Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 247

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 247
targeo
ul. Bieniewicka 32 01-632 Warszawa
tel.22 832 84 08
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Integracyjne nr 247 ma swoje początki w założonym w 1987 roku przedszkolu rodzicielskim. Z inicjatywy jednej z mam, psycholożki Moniki Rościszewskiej-Woźniak, grupa dziesięciorga rodziców zajmowała się na zmianę dwunastką swoich dzieci. Od poniedziałku do piątku dzieci pod opieką dwójki rodziców spędzały wspólnie dzień na zabawie, nauce, wspólnych zakupach i przygotowywaniu posiłków. Zarówno matki jak i ojcowie byli zaangażowani w proces wychowawczy i opiekuńczy. W każdy wtorek rodzice spotykali się na zebraniach – dyskutowali o dzieciach, planowali, rozwiązywali problemy, uczyli się siebie nawzajem.

Kiedy okazało się, że muszą poszukać nowej siedziby, Monika Rościszewska-Woźniak poszła do Urzędu Miasta Warszawy z prośbą o pomoc. I wtedy dostali propozycję założenia państwowego, trzy-oddziałowego przedszkola, już nie dla 12, a dla 30 dzieci. Rozpoczął się szybki nabór – zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Wszyscy wspólnie przygotowywali sale dla dzieci, malowali ściany, dostosowywali meble. A ponieważ działo się to wszystko w roku 1990, tuż po zjednoczeniu Niemiec, otrzymaliśmy nawet meble i materace od armii amerykańskiej, która likwidowała swoje bazy w Niemczech. 1.12.1990 r.

Przedszkole Integracyjne nr 247 rozpoczęło działanie przy ul. Wyspiańskiego 6/8. Ponieważ lokal był ciasny, niedostosowany do pracy z dziećmi, zabiegaliśmy o wybudowanie nowego budynku przedszkola. Po 10 latach udało się i w 2002 roku Przedszkole Integracyjne nr 247 dostało nową siedzibę – rozległy, nowoczesny budynek wybudowany na skarpie przy parku Kaskada.

Projekt budynku to efekt dialogu nauczycieli i rodziców z architektami. Wynikał z potrzeb przez nim zgłaszanych. Został przygotowany dla 4 grup dzieci. Zaplanowano sale z wyjściem do małych ogródków oraz dużą, wspólną dla wszystkich grup jadalnię, w której można było także organizować uroczystości i inne spotkania dzieci, rodziców i nauczycieli.

Teraz mamy pięć grup integracyjnych, mieszanych wiekowo. Tradycją przedszkola pozostała troska o to, aby było to miejsce dobre i przyjazne dla dzieci, a bliska współpraca z rodzicami pozostała dla nas bardzo ważna. Koncepcja pracy przedszkola opiera się na autorskim programie Moniki Rościszewskiej-Woźniak. W naszym przedszkolu jest pięć grup różnowiekowych. Wszystkie mają charakter integracyjny. Każda grupa liczy 20 dzieci, z których pięcioro posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W grupie pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz osoba na stanowisku pomoc nauczyciela. Dodatkowo zatrudniony jest na 4 godziny dziennie pedagog wspierający ze względu na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością. W przedszkolu pracują specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, muzykoterapeuta oraz terapeuta pedagogiczny. Dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są indywidualną opieką specjalistów.

Staramy się, aby dodatkowe zajęcia grupowe, takie jak muzyka, gimnastyka, angielski, były prowadzone w sposób pozwalający na pełen udział dzieci z niepełnosprawnością. Prowadzimy także, w miarę potrzeb i możliwości, zajęcia terapeutyczne w małych grupkach (np. TUS-y, zajęcia edukacyjne „kolorowa zerówka”).

Pozostajemy w ścisłym kontakcie z rodzicami dzieci. Podczas zebrań grupowych staramy się tworzyć atmosferę dialogu. Z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozmawiamy indywidualnie, omawiając potrzeby i sukcesy rozwojowe ich dzieci. Chcemy uważnie słuchać rodziców, bo wiemy, że to Oni są najbliższymi osobami dla dziecka.

Produkty, usługi, marki:

Integracja w naszym przedszkolu oznacza:

 • Wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, nabywanie kompetencji społecznych w ramach życia grupowego, wzajemną inspirację, akceptację i pomoc, budowanie relacji i więzi, tolerancję i otwartość.
 • Stwarzanie przyjaznych i bezpiecznych warunków do najpełniejszego rozwijania potencjału każdego dziecka, podążanie za potrzebami dzieci, kształtowanie umiejętności określania swoich potrzeb oraz zauważania potrzeb drugiego człowieka.
 • Tworzenie wspierającego, pełnego tolerancji środowiska, które aktywizuje rodziców i dzieci do wzajemnej pomocy, bycia razem oraz budowania więzi między dziećmi i rodzinami.

Nasze cele w pracy pedagogicznej:

 • wspieranie rozwoju;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • wrażliwość na innych;
 • kontakt z innymi;
 • zachowania społeczne;
 • wrażliwość na świat;
 • samoświadomość;
 • umiejętność krytyki;
 • przygotowywanie do szkoły i zdobywanie wiedzy;
 • kreatywność;
 • współpraca z rodzicami.

Wspieranie rozwoju:

 • organizujemy takie otoczenie, aby dzieci mogły realizować swoje cele;
 • tworzymy klimat do realizacji własnych potrzeb przez dzieci;
 • pomagamy dzieciom w takich sytuacjach, kiedy nie potrafią sobie same poradzić.

Samodzielność:

 • nie wyręczamy, zachęcamy do samodzielnego działania, podejmowania samodzielnych decyzji;
 • wspieramy w samodzielnym pokonywaniu trudności.

Odpowiedzialność:

 • dajemy dziecku możliwość spotkania się z konsekwencjami swoich decyzji i działań.

Wrażliwość na innych:

 • pokazujemy co dzieje się z innymi ludźmi, gdy są krzywdzeni;
 • mówimy o swoich uczuciach i zachęcamy dzieci, aby robiły to samo;
 • uczymy dzieci rozpoznawać uczucia, potrzeby swoje i innych osób;
 • słuchamy dzieci i rozmawiamy z nimi.

Kontakt z innymi i umiejętność komunikowania się:

 • uczymy dzieci jasnego formułowania komunikatów i sami staramy się takie dawać;
 • pokazujemy różne sposoby rozwiązywania problemów;
 • gdy przychodzą ze skargami proponujemy żeby porozmawiały o tym najpierw ze sobą.

Wrażliwość na świat:

 • dostarczamy dzieciom wielu różnych bodźców (muzycznych, plastycznych, rozwijających zmysły), stymulując w ten sposób ich rozwój;
 • kiedy dzieci się czymś zachwycają, towarzyszymy im i dajemy tyle czasu, ile potrzebują.

Zachowania społeczne:

 • uczymy akceptowania potrzeb innych np. pokazując te potrzeby i proponując różne rozwiązania;
 • ustalamy wspólnie reguły i dbamy o ich przestrzeganie;
 • stwarzamy dzieciom sytuacje do przyjmowania i odgrywania różnych ról społecznych;
 • namawiamy dzieci, by pomagały innym ludziom;
 • zwracamy się do nich, aby pomagały też nam.

Samoświadomość:

 • nazywamy uczucia dzieci i swoje;
 • zachęcamy dzieci do wyrażania tego, co czują;
 • dużo rozmawiamy z dziećmi  na temat ich własnego ciała;
 • pomagamy dzieciom w odkrywaniu ich własnych możliwości;
 • rozmawiamy z dziećmi o ich prawach;
 • dajemy dzieciom możliwość tworzenia własnych praw.

Umiejętność krytyki:

 • uczymy wyrabiania i wyrażania własnych poglądów;
 • uczymy mówić „nie”;
 • pozwalamy na wybór zadania zgodnie z własnymi upodobaniami.

Zdobywanie wiedzy:

 • organizujemy różnorodne zajęcia;
 • realizujemy zajęcia przewidziane programem;
 • czytamy książki;
 • organizujemy wyjścia do kina, na lekcje muzealne itp.;
 • organizujemy różnorodne zabawy.

Kreatywność:

 • dostarczamy różnorodnych materiałów;
 • stosujemy nowoczesne metody pracy;
 • dajemy wolność w realizacji własnych pomysłów;
 • dostarczamy zabawki i materiały rozbudzające pomysłowość i twórczość dzieci;
 • tworzymy okazje do fantazjowania.
Powrót: Żoliborz > przedszkola
| 112
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin