Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 113 w Tęczowym Kręgu

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 113 w Tęczowym Kręgu
targeo
ul. Krasiczyńska 4/6 03-379 Warszawa
tel.22 674 30 75
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu” istnieje od 1982 roku. Swoją siedzibę mamy w samym centrum nowoczesnych osiedli mieszkaniowych w pobliżu lasku i parku bródnowskiego.

Naszym celem jest wspieranie dzieci w harmonijnym rozwoju oraz ich rodziców w poczynaniach wychowawczych. Pragniemy aby w naszym przedszkolu było miło i sympatycznie, a dzieci czuły się u nas wspaniale, były radosne i szczęśliwe. Oferujemy nie tylko zaangażowanie oraz ciepło, ale staramy się również uchylić naszym przedszkolakom rąbka tajemnicy otaczającego ich świata.

Nasze zamierzenia realizujemy w oparciu o podstawy programu Wychowania w Przedszkolu. Stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze dzieci. Sięgamy po pomysły indywidualne oraz płynące z doświadczenia całego zespołu. Podstawową wartością dla nas jest szczęśliwe dziecko.

W naszej pracy kierujemy się wartościami uniwersalnymi: dobroć, życzliwość, szacunek wobec innych, empatia. Z pośród innych przedszkoli wyróżnia nas nasze podejście do dzieci i zaangażowanie w pracę. Proponujemy bardzo bogatą ofertę rekreacyjną i turystyczną dla dzieci i rodziców. Zapewniamy rodzicom, na terenie przedszkola, dużą swobodę w działaniach i inspirowanie różnorodnych aktywności dzieci.

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”  jest dla kilkulatka miejscem o niezwykłym znaczeniu. Właśnie w przedszkolu stawia swoje pierwsze kroki na drodze społecznego rozwoju. To bardzo ważne, żebyśmy mieli przekonanie, że oddajemy je w dobre ręce.

"Przedszkole w Tęczowym Kręgu" nr 113 w Warszawie powołane zostało do działania przez Kuratora Oświaty i Wychowania w roku 1982. Organem prowadzącym jest Miasto Warszawa, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektorem przedszkola od 01.09.1995 r. jest mgr Elżbieta Pakieła.

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Krasiczyńskiej 4. Mieści się w budynku, przyległym do Szkoły Podstawowej 380. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Na dużym holu przedszkolnym usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gimnastyki korekcyjnej. Tuż obok znajduje się duża przestrzeń holu, w której oprócz rytmiki odbywa się nauka tańca współczesnego i baletu, znajduje się tam też sprzęt audio-video.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Na terenie osiedle nie ma zakładów przemysłowych, budynek przedszkola jest położony wśród bloków mieszkalnych. Do przedszkola uczęszcza 122 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów.

 

Produkty, usługi, marki:

Jest to szczególna placówka z uwagi na to że:

 • Panuje tu rodzinna atmosfera.
 • Rodzice ubiegający się o miejsce dla swojego dziecka w naszym przedszkolu uważają, że: „jest ono jednym z najlepszych przedszkoli w Warszawie , placówką nieprzypadkową, która stwarza podopiecznym zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych możliwości warunki rozwoju”. Jest to również miejsce, gdzie sami rodzice czują się bardzo dobrze.

Przedszkole zapewnia twojemu dziecku dobrą opiekę:

 • Jest tu bezpiecznie.
 • W razie wypadku czy innej awaryjnej sytuacji wszyscy wiedzą, jak się zachować.
 • Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas słuchania bajki).
 • Codziennie jakiś czas dzieci spędzają na świeżym powietrzu.
 • Jedzenie jest urozmaicone , smaczne i ładnie podane.

Dzieci mają doskonały kontakt ze swoimi wychowawcami

 • Widać, że nauczyciele lubią pracować z dziećmi.
 • Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci, chcą i potrafią im pomagać.
 • Wychowawcy mają ze sobą dobry kontakt ( często spotykają się i omawiają sprawy dotyczące dzieci).

Rola rodziców jaką odgrywają w przedszkolu:

 • Chętnie biorą udział w przedszkolnych uroczystościach, mają dużo pomysłów, służą pomocą.
 • Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.
 • W przedszkolu działa reprezentacja rodziców, która wspiera działanie przedszkola.
 • Wychowawcy lubią rodziców i potrafią z nimi rozmawiać nawet o trudnych problemach.
 • Atmosfera w przedszkolu sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami.

Dzieci mają wystarczająco dużo okazji do zabawy:

 • Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci.
 • Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.
 • Kiedy dziecko prosi o pomoc (w zabawie, w rozwiązaniu problemu, w rozstrzygnięciu konfliktu), zawsze ją otrzymuje.
 • Wychowawcy stawiają przed dziećmi wysokie, ale dostosowane do ich możliwości wymagania.
 • Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo pytań, zgłaszają swoje uwagi, są samodzielne.

Przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu i moralnemu:

 • Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).
 • Dzieci nie ukrywają swoich emocji, mają poczucie bezpieczeństwa.
 • Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.
 • Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami. Są śmiałe i dumne ze swoich osiągnięć.
 • Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone; dzieci i rodzice znają je. Dzieci rozumieją system kar i nagród. Nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.
 • W przedszkolu w sposób systematyczny dąży się do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.

Wychowawcy są przygotowani do pracy z dziećmi wyjątkowymi:

 • Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi.
 • Przedszkole w sposób szczególny pracuje z dziećmi utalentowanymi.
 • Przedszkole sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu

W przedszkolu jest duży wybór zajęć twórczych.

 • Dużą wagę przywiązuje się do tradycji (topienie Marzanny, malowanie pisanek, wróżby andrzejkowe ).
 • Przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą różnych regionów Polski, daje dzieciom odczuć, że są częścią większej społeczności.

Przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu:

 • Są sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru i same podejmują decyzje.
 • Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, uczą sztuki negocjacji i kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji.
 • Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać spory między sobą.
 • Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie.
 • Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.
 • Dzieci znają swoje prawa.
 • Dzieci lubią swoje przedszkole i czują się jego ważną częścią.

Przedszkole wyróżnia się:

 • Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.
 • W przedszkolnych imprezach biorą udział rodzice i rodzeństwo dzieci.
 • Kontakt przedszkola z rodziną dziecka.
 • Dyrekcja przedszkola i wychowawcy są dostępni w określonych dniach i godzinach.
 • Nauczyciele znają sytuację materialną i rodzinną dzieci i dostosowują swoje działania do tej sytuacji.
Godziny otwarcia:

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

Powrót: Targówek > przedszkola
| 97
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin