Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 115 Pod Klonem

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 115 Pod Klonem
targeo
ul. Suwalska 26 03-252 Warszawa
tel.22 811 25 74
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne wszystkich dzieci, wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Nasza placówka tworzy odpowiednie warunki do rozwoju, daje wiele możliwości by dziecko stało się odkrywcą, badaczem i twórcą. Aby umiało żyć w zgodzie ze sobą i światem.

W atmosferze miłości, sedeczności, zachęty i wsparcia, nasz absolwent jest ciekawy świata, rozwija się w harmonii ze swoimi zdolnościami i indywidualnymi potrzebami. Nowy budynek przedszkolny przy ul.Suwalskiej 26 na Bródnie został przekazany 30 listopada 1970 roku Inspetorowi Wydziału Oświaty i Wychowania U.Dz. Warszawy Pragi Północ. Zagospodarowanie i przygotowanie obiektu powierzono Pani Barbarze Jarocie. Przedszkole otrzymało numer 266. Spośród 166 zgłoszeń, komisja zakwalifikowała 120 dzieci.

Od 7 stycznia 1971 roku czterooddziałowa placówka zapewniała całodzienna opiekę trzy, cztero, pięcio i sześciolatkom. Dyrektor Barbara Jarota pełniłą funkcję do 1984 roku. Przedszkole w ciągu kilku lat zmieniało numer; w 1992 roku – nr 34, w 1996 – nr 15, od 2005 – nr 115. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy a dnia 11 lipca 2013 roku Przedszkole 115 otrzymało nazwę "Przedszkole Pod Klonem".

Placówka byłą wizytówką Bródna. Gościłą w swoich progach wielu wybitnych gości z różnych stron świata, między innymi Przewodniczącego Rady Państwa Bułgarii Todora Żiwkowa, Delegację z Japonii – Fusako Hosoda i Tushiyuki Kitazano z Nisio, Delegację z Anglii, Florence Lesiak Cockrell – nauczycielkę polskiego pochodzenia z Mississippi, Profesor Vierę Misurcovą z Czech oraz delegatów z trzyddziestu ośmiu krajów w związku z odbywającym się wówczas w Warszawie XV Światowym Kongresem OMEP (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego). Odwiedzający i uczestniczący w zajęciach goście byli pod wrażeniem otwartości, umiejętności dzieci i życzliwej atmosfery, profesjonalizmu nauczycielek, wyposażenia placówki.

W kronice przedszkolnej odnajdujemy wpisy z podziękowaniami i życzeniami skierowanymi do dzieci, personelu przedszkola, władz oświatowych. Równie pozytywnie wypowiadano się na łamach dzienników, miesięczników "Wychowanie w Przedszkolu", w programach ogólnopolskich TV. Dyrektor Barbara Jarota udzielała wywiadów dla Panoramu TV, prasy, na tematy związane z edukacją przedszkolną , oczekiwań nauczycieli, rodziców, środowiska lokalnego. W 1978 roku Komitet do Spraw Radia i Telewizji – "Polskie Radio i Telewizja" przesłał list do dzieci i nauczycieli, dziękując za kilkuletnią współpracę, "... za wspólne spotkania przy głośniku, za wszystkie malowane i pisane listy do redakcji i bohaterów audycji..." (cytat z listu umieszczonego w kronice przedszkolnej).

Pracownicy przedszkola otrzymywali medale, wyróżnienia, nagrody za zaangażowanie w pracy z dziećmi, pracę instruktażową, współpracę ze środowiskiem lokalnym. Między innymi: Barbara Jarota z okazji Dnia Edukacji a w 1979 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała również Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej: Helena Kowalska (działaczka OMEP i ZNP) odznaczona Medalem Edukacji Narodowej, Helena Buchner i Zofia Baryczka otrzymały Nagrody Kuratora.

Placówka od 1981 roku (przez kilka lat) pełniła funkcję Przedszkola Ćwiczeń dla Studium Wychowania Przedszkolnego przy ul. Żuromińskiej 2 na Bródnie. Własnym stylem pracy , przykładem i zaangażowaniem przygotowywano nowe kadry nauczycieli. Studenci mieli możliwość szlifowania swoich umiejętności pedagogicznych pod okiem wyróżniających się nauczycielek: Barbary Jaroty (Dyrektora Przedszkola 266 do 1984 roku, następnie wizytatora Wydziału Oświaty
i Wychowania U.Dz. Praga Północ i Kierownika Kadr WoiW), Zofii Burlikowskiej (metodyka KOiW), Heleny Kowalskiej (autorki artykułów w miesięcznikach "Wychowanie w Przedszkolu"), Heleny Buchner (pisarki ps Leonia, autorki kilku książek poświęconych życiu kobiet na Śląsku na przestrzeni wieków), Elżbiety Kąckiej (v-ce Dyrektora Przedszkola 266, następnie Dyrektora Przedszkola 266), Zofii Baryczki ( v-ce Dyrektora Przedszkola 266, instruktora umuzykalnienia, następnie Wizytatora WOiW Praga Północ), Jadwigi Mazurek ( v-ce Dyrektora Przedszkola 266) oraz Lucyny Tomaszewskiej.

Na przestrzeni kilku lat nauczycielki z Przedszkola nr 266 (z późniejszymi zmianami numerów przedszkola 34, 15 i 115) pełniły funkcję dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego na terenie dzielnicy: Alicja Sadowska (Dyrektor Przedszkola na Bródnie, następnie z-ca Inspektora WOiW U.Dz. Praga Północ), Krystyna Suchner (Dyrektor Przedszkola na Pradze Północ, następnie z-ca Wizytatora WOiW U.Dz. Praga Północ), Jadwiga Hajduk (Dyrektor Przedszkola na Pradze Południe), Alina Kuźniarska (Dyrektor Przedszkola na Targówku), Marzena Jantas Dyrektor Przedszkola na Bródnie), Anita Pyssa (Dyrektor Przedszkola na Targówku).

Wydarzenia z życia przedszkola przez dziesiątki lat spisywała na stronach Kroniki Helena Kowalska. Przedszkole stranowiło i stanowi nadal Kuźnię Kadr, a obecnie pod nadzorem Dyrektor Jolanty Skwarek i nauczycielek, odbywają tu praktyki studenci warszawskich uczelni.

Produkty, usługi, marki:

Programy i projekty:

 • Program adaptacyjny "Radosny Przedszkolak"
 • Program edukacyjny "Jak przedszkolak świat poznaje" w oparciu o projekty badawcze
 • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej
 • Miejski Program Ekologiczny
 • Miejski Program "Varsavianistyczna Szkoła"
 • Program Edukacji Kulturalnej
 • Program "Powszechnej Dwujęzyczności"
 • Program PSSE "Czyste powietrze wokół nas"
 • Program PSSE "Więcej wiem, mniej choruję"
 • Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"
 • Porgram Edukacji Zdrowotnej "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"
 • Projekt "Zaczytany Targówek"
 • Projekt "Mali ogrodnicy"
 • Program Metoda Projektów Badawczych

Metody pracy:

 • Metoda Projektów Badawczych
 • Metoda Kodowania
 • Czarny Teatr
 • Metoda Batti Strauss
 • Matematyka z elementami metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Zabaw Paluszkowych
 • Metoda Dobrego Startu
 • Pedagogika Zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda C. Orffa
 • Metody interaktywne: Magiczny dywan, Tablice interaktywne
 • i inne

Imprezy i uroczystości:

 • Teatrzyki i koncerty
 • Zajęcia adaptacyjne
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Laboratorium
 • Ciekawy Dzień w Przedszkolu
 • Mikołaj w Przedszkolu
 • Jasełka
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Wycieczki agroturystyczne i poznawcze
 • Dzień Matki i Ojca
 • Zakończenie Roku Przedszkolnego – Pożegnanie 5-latków
 • Stół szwedzki – śniadania czwartkowe

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia sportowe
 • religia

Rozwijamy zainteresowania dzieci poprzez:

 • udział w konkursach wiedzy, plastycznych, muzycznych, tanecznych i innych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • wycieczki badawcze, poznawcze
 • współpracę z z instytucjami: Urzędem Dzielnicy Targówek, Ogrodem Jordanowskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Domami Kultury, Biblioteką Publiczną, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, Lasami Miejskimi, przedszkolami i szkołami
Powrót: Targówek > przedszkola
| 78
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin