Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 130 im. Marii Kownackiej

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 130 im. Marii Kownackiej
targeo
ul. Suzina Pawła 4 01-586 Warszawa
tel.22 277 22 30
Opis firmy i działalności:

Przedszkole na Suzina 4 powstało w 1934 r. i od razu wpisało się w pejzaż i historię starego Żoliborza. W latach dwudziestych XX wieku  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła wcielić w życie wizje szklanych domów Stefana Żeromskiego. Przy WSM zaczęło działać Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którym kierował pionier nowoczesnej pediatrii w Polsce doktor Aleksander Landy. Twórcy WSM dbali zwłaszcza o dzieci. To w „Szklanym Domku” zaprojektowanym przez Janinę Jankowską, zbudowanym specjalnie dla potrzeb przedszkola odbywały się zajęcia dla dzieci. Zastosowano stały system wietrzenia przez otwarte stale na przestrzał górne okna. Nowoczesne, choć skromne wyposażenie lokalu oraz urządzenia przylegającego do budynku ogródka odbijały korzystnie od ówczesnych warunków innych przedszkoli. W lecie na terenie przedszkola organizowano półkolonie.

Przedszkole RTPD różniło się od wszystkich innych treścią i metodami wychowania. Realizowało założenia świeckiego wychowania, szanowano i rozwijano indywidualność dziecka zostawiając mu dużo swobody i możliwości ruchu na powietrzu. Przez cały rok większość zajęć organizowano w ogrodzie. Wiosną i jesienią ośrodkami pracy były zagonki i zwierzyniec. Każdego roku w kwietniu lub maju urządzano wystawę prac dziecięcych celem przedstawienia wysiłków i postępów indywidualnych dzieci oraz podsumowania całorocznego dorobku przedszkola.

Cechą charakterystyczną i wyróżniającą przedszkole była kierownicza rola poradni pediatrycznej „Zdrowie Dziecka” w funkcjonowaniu placówki. Śpiew, rytmikę, orkiestrę perkusyjną, traktowane jako zajęcia terapeutyczne, prowadzili specjalnie zaangażowani wysoko kwalifikowani instruktorzy. Poradnia popularyzowała zasady i metody wychowania wśród rodziców, czuwała także nad kształceniem i doskonaleniem personelu.

Nasze przedszkole cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców i otoczone było specjalna troską władz WSM i zarządu RTPD. Dzieci z przedszkola brały czynny udział w społecznym życiu osiedla: brały udział w pochodach organizowanych wewnątrz osiedla, maszerowały z chorągiewkami w takt własnej orkiestry perkusyjnej, występowały też w części artystycznej okolicznościowych akademii. Głębokie, wspólne „odświętne” przeżycia wiązały emocjonalnie dzieci i dorosłych mieszkańców osiedla.

Po drugiej wojnie światowej przedszkole wznowiło działalność w 1949r. „Początki przedszkola były trudne – wspomina na łamach „Przedszkolnego Pisemka”, Danuta Suwara –ówczesny kierownik przedszkola – W ogrodzie nie było drzew. Pamiętam jak rodzice zgłaszali się do pomocy. Same malowałyśmy sprzęty, urządzaliśmy sale dla dzieci”.

Przez ponad 20 lat w przedszkolu pracowała Maria Wieman – autorka muzyki do wielu wierszy Kownackiej. Była twórcą programu zajęć muzycznych dla przedszkoli, zorganizowała dziecięcą orkiestrę. Zajęcia prowadzone przez Marię Wieman były często obserwowane przez studentów, przyszłych nauczycieli, którzy mogli obserwować różne sposoby realizacji treści wychowania muzycznego w przedszkolu. To z myślą o wychowawczyniach pracujących w naszym przedszkolu, zespół ludzi skupionych w RTPD stworzył pismo „Wychowanie w Przedszkolu” – pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1948r. Gazeta wydawana jest do dnia dzisiejszego, ma charakter specjalistyczno – metodyczny, inspiruje i wspiera nauczycieli do ustawicznego doskonalenia i rozwoju zawodowego.

Słynne osoby uczęszczające do naszego placówki, to min.: Jarosław Abramow – Newerly, Jan Englert, bracia Damięccy, Zbigniew Religa, Andrzej Garlicki, Ewa Osińska, Marta Sośnicka, Hanna Lisowska. Bardzo ważną dla nas datą jest 22.11.1997r, kiedy to naszemu przedszkolu zostało nadane imię Marii Kownackiej. Spośród wielu pisarzy wybraliśmy właśnie ją, gdyż była wielką przyjaciółką dzieci – kochała dzieci, a one kochały ją. Otrzymała od nich w 1979r. Order Uśmiechu i Orle Pióro.

Maria Kownacka (1894-1982) od początku swojej działalności na rzecz dzieci, była związana z naszym przedszkolem, w sąsiedztwie którego mieszkała przez 51 lat. Z okien swojego mieszkania obserwowała bawiące się przedszkolaki, które  zainspirowały ją do tworzenia książeczek dla najmłodszych. Często spotykała się ze swoimi małymi sąsiadami, rozmawiała z nimi, żywo reagowała na ich sprawy, czytała im swoje opowiadania. Śmiało możemy powiedzieć, że dzięki sąsiedztwu z nami powstało szereg utworów dla dzieci, tj.: „Za żywopłotem”, „Ogródek”, „Plastusiowy Pamiętnik”, „Plastusiowo”, „W świerszczykowie”, „Przygody Plastusia”, tak cennych po dzień dzisiejszy. Także nauczycielki naszego przedszkola ceniły kontakty z Marią Kownacką, gdyż odkrywała przed nimi różne możliwości pracy z dziećmi i często zaskakiwała pomysłami.

Przedszkole na Suzina przetrwało wiele zmian, reform, ustrojów, ale pozostał w nim do dziś duch poszanowania i rozwijania indywidualności dziecka, który towarzyszył początkom działalności naszej 76 – letniej placówki. To co nas odróżnia od innych przedszkoli, to na pewno ciepły, przytulny, zabytkowy budynek sprzyjający nawiązaniu między nami wszystkimi (nauczyciele – pracownicy – dzieci – rodzice) rodzinnej atmosfery. W tym niepozornym budynku odbywają się liczne uroczystości i spotkania: wigilijne, z Mikołajem, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Balu Karnawałowego, Dnia Matki, Dnia komisji Edukacji Narodowej, festyny rodzinne: Dzień Ziemniaka, Święto Dyni, Tata, Mama i Ja. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują prace na świąteczne wystawy: kurczaczków, palm, szopek, gwiazd betlejemskich, Plastusiów.

Nasze przedszkolaki od samego początku działalności przedszkola czynnie angażują się we wszelkie inicjatywy i akcje społeczne: przeglądy muzyczne, taneczne i teatralne, konkursy plastyczne, ekologiczne, akcje kasztanobrania, sprzątania świata, zbiórki karmy dla zwierząt w schronisku na Paluchu, zużytych baterii, „Góry Grosza”. Utrzymujemy kontakt z Izbą Pamięci M. Kownackiej, z Domem Seniora przy ul. Popiełuszki, ze środowiskiem lokalnym: szkołami i biblioteką.

W naszej placówce stwarzamy dzieciom ciepłą i przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, bliskości, indywidualnego traktowania każdego dziecka. W swojej pracy korzystamy z twórczości M. Kownackiej i propagujemy jej ponadczasowe wartości: umiłowanie przyrody, pięknego słowa, literatury, kultury, szacunku dla innych i tradycji. Potwierdzeniem faktu, że nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym i potrzebnym dzieciom są wizyty absolwentów wraz z rodzinami, wspominających wspólnie spędzony tu czas. Dobra opinia o nas wpływa na ogromne zainteresowanie rodziców przyszłych przedszkolaków, z czego bardzo się cieszymy i traktujemy jako ogromny sukces. Zachęcamy wszystkich do wstąpienia do nas…choćby na chwilę.

Dużą rolę odgrywa dla nas historia oraz tradycja. Dzieci mają możliwość poznawania nie tylko tańców nowoczesnych, ale również pięknych polskich tańców narodowych. Przedszkolaki mają możliwość poznania muzyki klasycznej. Zapoznajemy naszych podopiecznych z najpiękniejszą literaturą dla dzieci. Stawiamy na wysoki poziom kultury.

Produkty, usługi, marki:

Przedszkole oferuje:

 • opiekę, wychowanie i warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej" niezbędnej do podjęcia nauki w sześcioletniej szkole podstawowej,
 • organizujemy różne rodzaje zajęć aktywności: umysłowej, plastycznej, ruchowej, muzycznej i teatralnej,
 • warunki do uczenia się samodzielności i reguł życia w grupie przedszkolnej,
 • różnorodne sposoby przekazywania rodzicom wiedzy pedagogicznej i bieżących informacji o postępach dzieci ( zajęcia otwarte, zebrania, gazetki itp.),
 • nowatorskie metody pracy tj. innowacje pedagogiczne,
 • zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne, gimnastyka, karate),
 • zajęcia, konkursy i zabawy z rodzicami (pikniki, zajęcia otwarte itp.),
 • atrakcyjne wyjazdy i wycieczki: stadnina koni, teatr, Straż Pożarna, Muzeum np.: Etnograficzne, Niepodległości, Narodowe, Warszawy,
 • spotkania ze Strażą Miejską, Policją,
 • spotkania z nauczycielami i  specjalistami: psycholog, pedagog, logopeda
Powrót: Żoliborz > przedszkola
| 118
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin