Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 156

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 156
targeo
ul. Żuromińska 2A 03-341 Warszawa
tel.22 811 42 52
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 156 istnieje od 1972 roku, zlokalizowane jest na terenie osiedla Bródno. Budynek ze wszystkich stron ogrodzony jest siatką, wejście znajduje się od ul. Żuromińskiej, która nie stanowi głównego szlaku komunikacyjnego. Placówka sąsiaduje z 46 Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego i kościołem pod wezwaniem Św. Faustyny.

Na tyłach budynku rozciąga się ogród, który stanowi plac zabaw dla dzieci z wyodrębnionymi terenami dla poszczególnych grup wiekowych. Na terenie ogrodu znajduje się 5 piaskownic, sprzęt sportowo – rekreacyjny (huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, drabinki, pociąg, ławki, domki, wieże). Jest dużo zieleni: drzew i krzewów zapewniających cień. Nawierzchnia ogrodu pokryta jest trawą.Takie warunki umożliwiają dzieciom możliwość długiego pobyt na powietrzu w ciągu całego roku.

W pobliskim sąsiedztwie przedszkola znajduje się nowoczesny basen „Muszelka”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 42, Przychodnia Rehabilitacyjna i Park Bródnowski.

Budynek Przedszkola nr 156 jest dwukondygnacyjny. W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się szatnia dla dzieci i personelu, a także 2 sale zajęć dodatkowych, garderoba ze strojami dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, toaleta dla personelu, pomieszczenie dla dozorcy. Na parterze znajdują się 3 sale zajęć i zabaw dla dzieci, zmywalnia, biblioteka pedagogiczna i dla rodziców, pokój logopedy i psychologa, sekretariat, gabinet dyrektora, archiwum i łazienka dla personelu. Na pierwszym piętrze są 3 sale zajęć i zabaw dla dzieci, zmywalnia, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, pokój kierownika gospodarczego, łazienka dla personelu kuchennego.

Sale zajęć są duże, jasne, dostosowane do potrzeb dzieci. W każdej sali znajdują się różnorodne kąciki zainteresowań, kolorowe meble i zabawki, telewizory, komputery.

Na terenie przedszkola prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, umuzykalnienie. W placówce zatrudniony jest logopeda, który prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wykazującymi wady wymowy i zajęcia profilaktyczne dla całej grupy oraz psycholog. Kontynuowana jest także współpraca z psychologiem, oddelegowanym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, który służy swoją pomocą dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne zatwierdzone do pracy z dziećmi. Aktualne informacje o życiu placówki i pracy opiekuńczo - wychowawczo - kształcącej w poszczególnych grupach są dostępne w wydawanej raz w miesiącu gazetce przedszkolnej „Przedszkolak”.

Dzieci podzielone są na grupy zbliżone wiekowo. Cały personel dba o ich bezpieczeństwo zarówno psychiczne jak i fizyczne.

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dziecku i jego rodzinie. W pracy pedagogicznej kierujemy się dobrem dziecka preferując zasadę szczęśliwego dzieciństwa, wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych. Dokładamy starań, aby dzieci czuły się radosne, szczęśliwe, bezpieczne. Wspieramy samodzielne działania dzieci, wspomagamy i ukierunkowujemy jego rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem.

Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, otaczamy je troską, szacunkiem, serdecznością. Dążymy do tego, by rozwijać umiejętności porozumiewania się, uważnego słuchania innych, wyrażania własnych myśli, rozpoznawania i wyrażania uczuć, własnych emocji i potrzeb, kontrolowania własnych zachowań.

W grupie najmłodszej 3 – latków pracują dwie nauczycielki, pomoc nauczyciela oraz 1 osoba z personelu obsługowego. Realizowany jest program adaptacji dziecka do nowych warunków pobytu w przedszkolu. W czerwcu zapraszamy dzieci do zwiedzania przedszkola i wspólnej zabawy.

Nauczycielki współpracują z rodzicami w zakresie ujednolicenia oddziaływań w domu i przedszkolu. Pomaga to w szybszym zaklimatyzowaniu się dziecka do nowej sytuacji. Pomagamy w zdobywaniu umiejętności samoobsługowych, kształtujemy nawyki higieniczne, zachęcamy do samodzielności, właściwego zachowywania się przy posiłkach, a także korzystania z toalety, wspomagamy rodziców w wychowywaniu dzieci.

Nauczycielki posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego. Doskonalą się zawodowo uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach. Są otwarte na nowości wydawnicze, metody pracy z dzieckiem, przedsięwzięcia i projekty. Tworzą klimat wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego. Poszerzają swoje wiadomości i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specyficznych problemach edukacyjnych.

W przedszkolu zatrudnione są nauczycielki wychowania przedszkolnego, dyrektor, psycholog i logopeda oraz nauczyciele zajęć dodatkowych, kierownik gospodarczy, sekretarka,  pomoce nauczyciela, personel obsługowy do pomocy w grupach, kucharz, pomoce w kuchni, dozorcy.

Produkty, usługi, marki:

Programy i projekty wychowania przedszkolnego:

  • Program wychowania przedszkolnego - wydawnictwo MAC Edukacja. Autorzy - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo,
  • Program edukacji regionalnej "Targówek znamy, na Targówku mieszkamy, na Targówek zapraszamy”, realizowany we wszystkich grupach,
  • Program „Kraina Dziecięcej Kreatywności” autorstwa Mireli Nawrot, realizowany we wszystkich grupach,
  • Program „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, realizowany we wszystkich grupach,
  • Program Powszechnej Dwujęzyczności „Baby Beatles”, „Tom i Keri” realizowany we wszystkich grupach.
  • Neciowe przedszkole - Neciowe Przedszkole, to projekt edukacyjny którego celem jest nauka bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fundacją Orange. Bohaterem projektu jest przyjazny robocik Necio, który zaprasza najmłodszych do wspólnej „zabawy w Internet”. Bohater ten wprowadza przedszkolaki w świat mediów elektronicznych, zwraca uwagę na związane z nimi zagrożenia, uczy podstawowych umiejętności korzystania z komputera. W ramach projektu zrealizowano w grupie III zajęcia edukacyjne o ww. tematyce. Przeprowadzono w październiku i listopadzie pięć zajęć 30 minutowych w oparciu o scenariusze zajęć, materiał audio, zeszyty ćwiczeń, bajkę, których celem było zapoznanie dzieci z pojęciem "komputer" oraz "Internet", a także oswojeniem ich z klawiaturą komputera i zasadami bezpieczeństwa  korzystania z niego. Poprzez aktywne słuchanie bajki, naukę piosenek, pracę z zeszytem ćwiczeń i grę ruchową dzieci dowiedziały się, że Internet to przyjazne miejsce, w którym przy wsparciu rodziców można się bezpiecznie bawić, uczyć i poznawać świat.
  • Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Czyste powietrze wokół nas - to Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, który realizujemy od 2011 roku w grupach dzieci 5,6 – letnich. Na poziomie krajowym patronat honorowy nad programem objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, biorąc pod uwagę szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia. Program „Czyste powietrze wokół Nas” angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia, walczy z negatywnym zjawiskiem biernego palenia, a także umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach. Najważniejszym celem projektu jest jednak nauczenie dzieci praktycznej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą papierosy i właśnie ta umiejętność ma przynieść w konsekwencji trwałe efekty wykraczające poza wiek rozwojowy dziecka.
Powrót: Targówek > przedszkola
| 73
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin