Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 172 im. Danuty Wawiłow

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 172 im. Danuty Wawiłow
targeo
ul. Żytnia 71 01-149 Warszawa
tel.22 632 63 63
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole powstało w 1960 roku. Przez minione ponad pół wieku zespół nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wkładał wielki trud w stworzenie atmosfery przyjaznej dzieciom i jak najlepsze przygotowanie ich do szkoły. Wśród dorosłych ab bie w życiu i mogą być wzorem dla obecnych wychowanków.

Przedszkole zajmuje jednopiętrowy budynek wolnostojący otoczony ogrodem o powierzchni 2500 m2. Obecnie dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat umieszczonych w pięciu oddziałach. Z dziećmi pracuje dziesięć nauczycielek wychowania przedszkolnego, jed n logopeda oraz 13 pracowników administracji i obsługi. Psycholog i pedagog oddelegowani są z Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 przy ul.Zawiszy 13. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni posiadają wymagane prawem kwalifikacje. Cała kadra stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Poszukujemy nowych form i metod pracy wspierających dziecko w harmonijnym rozwoju i zapewniających przedszkolakom pełne bezpieczeństwo.

Do dyspozycji nauczycieli i wychowanków pozostaje pięć sal zajęć dla pięciu oddziałów o pow. 60m2, pokój nauczycielski wyposażony do pracy własnej nauczycieli oraz pracy indywidualnej z dziećmi logopedy, psychologa  i pedagoga, biblioteka, pracownia plastyczna z zapleczem higienicznym pełniąca również funkcję pokoju metodycznego oraz plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem do zabaw na powietrzu.

Od 2007 roku przedszkole nosi imię wspaniałej poetki dla dzieci Danuty Wawiłow. Tradycją w naszej placówce stało się już nadawanie grupom dziecięcym nazw zaczerpniętych z utworów poetki. Każda grupa ma swoją piosenkę, wiersz i proporzec. Koncepcja pracy przedszkola jest ukierunkowana na rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci oraz ich twórczych zdolności w kontakcie ze sztuką w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i środowiskiem.

Naszym wychowankom proponujemy interesującą ofertę edukacyjną. Dzieci biorą udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i w teatrach dziecięcych, wycieczkach, lekcjach muzealnych, wewnętrznych imprezach integracyjnych oraz imprezach środowiskowych. Nasze przedszkole stawia na: zapewnienie dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju, miłą i swobodną atmosferę, wspaniałą zabawę, aktywne i twórcze metody nauczania, propagowanie zdrowego stylu życia, spontaniczność.

Pielęgnowanie tradycji przedszkola niesie ze sobą niebagatelny ładunek wychowawczy. Nasza placówka posiada i kultywuje swoje tradycje: organizuje pasowanie na przedszkolaka dzieci młodszych przez dzieci starsze, zaprasza rodziców na zajęcia otwarte, organizuje wspólnie z rodzicami festyny, spotkania świąteczne, uroczystości dla dziadków oraz rodziców, organizuje galerię prac plastycznych dzieci i rodziców pt. „Razem z mamą, razem z tatą”, zaprasza absolwentów na spotkania andrzejkowe, uczestniczy w ogólnopolskich akcjach „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Sprzątanie świata- Polska”, bierze udział w wielu akcjach charytatywnych i jest organizatorem ogólnopolskich oraz dzielnicowych konkursów plastycznych, a także Miniturnieju Piłki Nożnej na Młynowie dla przedszkolaków. Zespół nauczycielek w oparciu o koncepcję przedszkola otwartego wspólnie z rodzicami tworzy nowe zwyczaje i tradycje.

Jesteśmy instytucją działającą na rzecz dziecka i jego rodziny. Wszyscy pracownicy akceptują dzieci takie jakie są, pomagają im w odkrywaniu świata i własnych wartości oraz wspierają rozwój we wszystkich sferach. Nauczyciele realizują własne programy, których ideą jest kreowanie twórczej postawy dzieci, otwartej wobec świata i innych ludzi.

Rozwijamy się i zmieniamy z myślą o naszych wychowankach. Dzięki pracy całej kadry zdobyliśmy certyfikaty: Przedszkola Przyjaznego Żywieniu i Aktywności Fizycznej w polsko - szwajcarskim programie „Zachowaj równowagę” oraz „Chronimy dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę / dawniej Dzieci Niczyje/ potwierdzający, że w naszym przedszkolu realizuje się  politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Prowadzimy w przedszkolu dla chętnych dzieci bezpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia rytmiczno – ruchowe z akompaniamentem, język angielski oraz gimnastyka korekcyjna z elementami pedagogiki cyrku. Dodatkowo w grupach trzy i czterolatków nauczycielki uczą dzieci języka angielskiego w Programie Powszechnej Dwujęzyczności Baby Beetles.

Przedszkole pełni ogromną rolę w wychowaniu małych dzieci. Już od pierwszego dnia ich pobytu ukazuje prawidłowe wzorce zachowań społecznych, buduje prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej. Dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg naszego przedszkola, wspólnie z rodzicami uczestniczą w programie adaptacyjnym. Ta systematyczna współpraca  oparta na życzliwości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu zmierza do wypracowania spójnego systemu wychowawczego.

Produkty, usługi, marki:

Nasze przedszkole posiada swoje tradycje:

  • prowadzi program adaptacyjny dla dzieci przyjmowanych po raz pierwszy realizowany od 1997 roku pt „W naszym przedszkolu maluszki nie płaczą”,
  • nadaje grupom dziecięcym nazwy wywodzące się z twórczości Danuty Wawiłow,
  • zaprasza rodziców na zajęcia otwarte,
  • organizuje wspólnie z rodzicami festyny, spotkania świąteczne, uroczystości dla dziadków oraz rodziców,
  • organizuje wernisaże prac plastycznych dzieci i rodziców pt. „Razem z mamą, razem z tatą”,
  • zaprasza absolwentów na spotkania andrzejkowe,
  • aktywnie współpracuje z biblioteką osiedlową realizując program „W świecie książek”
  • uczestniczy w ogólnopolskich akcjach „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Sprzątanie świata- Polska”,
  • aktywnie współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 63, realizując program pt. „Z uśmiechem do szkoły”,
  • bierze udział w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, zbiórka darów dla dzieci z domów dziecka i podopiecznych Caritas, a także dla schronisk dla zwierząt,
  • jest organizatorem ogólnopolskich konkursów plastycznych,
  • w oparciu o koncepcję przedszkola otwartego wspólnie z rodzicami tworzy nowe zwyczaje i tradycje.

Podstawowe zasady działań nauczycieli zawarte w programie wychowawczym przedszkola to:

  • podmiotowe traktowanie dziecka,
  • poszanowanie jego indywidualności,
  • zapewnienie dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • tworzenie warunków do wspaniałej zabawy,
  • wspieranie mocnych stron dzieci,
  • pomoc w pokonywaniu trudności, stosowanie aktywnych i twórczych metod nauczania,
  • przygotowanie dzieci do szkoły na miarę ich możliwości.
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.45 do 17.15.

Powrót: Wola > przedszkola
| 205
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin