Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 192 Wesoły Pędzelek

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 192 Wesoły Pędzelek
targeo
ul. Liczydło 3a 03-183 Warszawa
tel.22 811 90 40
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją, która funkcjonuje od roku 1956. Do 1991 r. mieściło się przy ul. Liczydło 3. Od września 1991 r. siedziba przedszkola przeniesiona została kilka metrów dalej, do adaptowanego po żłobku budynku przy ul. Liczydło 3a. W 1993 r. zmienił się status prawny i placówka z przedszkola przyzakładowego Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”, stała się placówką ogólnodostępną, otwartą dla wszystkich dzieci z ówczesnej gminy Białołęka.

Przed rokiem 2004 przedszkole nosiło nazwę Gminne Przedszkole Nr 2. Obecnie jest to placówka miejska - numer 192, której nadano wdzięczne imię „Wesoły Pędzelek”. Jak sama nazwa wskazuje śmiech i dobry humor towarzyszą nam każdego dnia. W grudniu 2017 roku wzbogaciło się o sześć nowych oddziałów w filii przy ul. Dionizosa 12, a we wrześniu o kolejne cztery.

Uczęszczają do nas dzieci w wieku od 3-6 lat. Nasze przedszkole pracuje przez 11 godzin dziennie, przez 10 miesięcy w roku. Wszyscy pracownicy starają się zapewnić najważniejszym ludziom na świecie jak najlepszy start. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości. Szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zapewniamy bezpieczeństwo psychiczne, klimat wzajemnego szacunku i zaufania, empatyczne zrozumienie, humanistyczne interakcje społeczne. Wychowankowie potrzebujący pomocy zawsze znajdują oparcie w nauczycielach i w zatrudnionych specjalistach. Zatrudniamy logopedów i psychologa, ściśle współpracujemy również z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Systematycznie badamy i analizujemy oczekiwania społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego. Rodziców traktujemy jak cennych partnerów, a ich uwag i sugestii nie pozostawiamy bez odpowiedzi.

Przedszkole przy ulicy Liczydło 3a usytuowane jest w miejscu oddalonym od hałasu, zgiełku i spalin, otoczone zielenią. Mieści się w samodzielnym, dużym budynku, który okala piękny ogród. Dzieci zaspokajają w nim naturalną potrzebę ruchu, rozwijają sprawności ruchowe i miło spędzają czas. Jest on bardzo dobrze wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe. Są tu drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki i - oczywiście - piaskownice. Jest także dużo miejsca do spacerów. Dzieci zaspokajają w nim naturalną potrzebę ruchu, rozwijają sprawności ruchowe i możliwości poznawcze. Wiosną podpatrują przebiśniegi, krokusy, kwitnące krzewy. Jesienią zbierają żołędzie, które potem wykorzystują do zabawy i nauki.

Przedszkole przy ul. Dionizosa 12 funkcjonuje na parterze nowo wybudowanego bloku mieszkalnego. Plac zabaw jest systematycznie doposażany tak, by dzieci mogły rozwijać sprawność fizyczną bawiąc się w bezpiecznych warunkach.

Warunki lokalowe są bardzo korzystne. Duże, jasne i przestronne sale umożliwiają dzieciom podejmowanie różnorodnych form aktywności. Wyposażone są w ergonomiczne, kolorowe, dostosowane do wzrostu dzieci mebelki, atrakcyjne zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Dzięki temu dzieci mają dużo przestrzeni do podejmowania różnorodnych form aktywności. Każdy oddział posiada także własną łazienkę, jadalnię oraz szatnię.

W przedszkolu przy ul. Dionizosa 12 znajduje się sala gimnastyczna do zabaw, ćwiczeń ruchowych oraz zajęć umuzykalniających, sprzęt do ćwiczeń integracji sensorycznej. W obu placówkach mają swoje gabinety specjaliści (logopedzi, psycholodzy, rehabilitant).

Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na atrakcyjne zorganizowanie pobytu dzieci. Znajdują się tu między innymi pracownie teatralne, bogato wyposażone w kukiełki, pacynki, maski, kostiumy oraz różnorodne rekwizyty teatralne.

Wiele miejsca poświęcamy działalności teatralnej, która pozwala nam łączyć w sobie różne dziedziny: literaturę, plastykę, muzykę, taniec i ruch sceniczny. Organizujemy przedszkolakom wiele zabaw i zajęć w zorganizowanych we wszystkich salach - kącikach teatralnych. To właśnie tutaj wyobraźnia dziecięca czyni cuda. Nasze dzieci często przygotowują krótkie inscenizacje dla koleżanek i kolegów z innych grup. Nabierają w ten sposób doświadczenia, pewności siebie, śmiałości, otwartości, ćwiczą aktorskie umiejętności i przeżywają radość tworzenia wspólnego przedsięwzięcia - radość działania w zespole.

Co najmniej raz w miesiącu zapraszamy aktorów teatrów lalkowych, aby dzieci - oprócz dobrej zabawy - miały możliwość zapoznania się z profesjonalnym sposobem inscenizowania baśni.

W tradycję przedszkolną wpisały się przedstawienia Teatru Rodziców organizowane dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka. Od kilku lat rodzice pod okiem nauczycieli przygotowują taką wyjątkową niespodziankę dla swoich pociech.

Od wielu lat Koncepcją Pracy Przedszkola jest kształtowanie szeroko rozumianej twórczej aktywności dzieci. Tworzymy atmosferę sprzyjającą ekspresji, pobudzającą inwencję i odkrywczość u dzieci. W naszej placówce preferujemy indywidualność, swobodę, spontaniczność, niekonwencjonalne metody rozwiązywania zadań. Tworzymy warunki do ujawniania się możliwości rozwojowych każdego wychowanka. Rozwijamy aktywność percepcyjno-innowacyjną, niekoniecznie z góry zaplanowaną.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom naszych wychowanków oraz oczekiwaniom ich rodziców, dlatego od 2005 r. przybliżamy dzieci do świata pisma. Nasze przedszkolaki, już od najmłodszej grupy, opanowują trudną umiejętność czytania. Uczą się bawiąc. Bez lęku i pośpiechu.

Zwracamy szczególną uwagę na to, by tworzyć dzieciom odpowiednie warunki do wyrażania siebie - swoich przeżyć, doświadczeń i potrzeb w pracach plastycznych stosując różnorodne techniki np. płaskie i przestrzenne, z wykorzystaniem takich środków plastycznego wyrazu jak np.: pastele olejne, pastele suche, kredki wodne.

W naszym przedszkolu nie podajemy dziecku gotowych treści do zapamiętania. Ono samo poszukuje dróg rozwiązania postawionego przed nim problemu . Dzięki temu odczuwa satysfakcję, zaczyna coraz bardziej wierzyć we własne siły, samodzielnie odkrywa świat emocji, myśli i pojęć, a przede wszystkim jest ciągle zaciekawione, ciągle poszukuje.

Produkty, usługi, marki:

Realizujemy:

  • „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
Powrót: Białołęka > przedszkola
| 69
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin