Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 197 Do-Re-Miś

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 197 Do-Re-Miś
targeo
ul. Ks. Popiełuszki Jerzego 3a 01-786 Warszawa
tel.22 277 22 00
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi funkcjonuje na Żoliborzu od blisko pięćdziesięciu lat jako publiczna placówka oświatowa prowadzona przez Urząd m. st. Warszawy. Znajduje się w dużym, specjalnie dostosowanym budynku z przestronnym placem zabaw.

Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi oferuje swoim wychowankom opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, rozszerzone zajęcia z umuzykalnienia, różnorodną ofertę zajęć dodatkowych oraz możliwość prowadzenia indywidualnych diet eliminacyjnych. W ciągu roku bierzemy udział w różnych imprezach artystycznych oraz wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych.

Naszą inspiracją w pracy pedagogicznej są dzieci, odkrywanie ich talentów i zainteresowań. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam zaspokojenie jego potrzeb rozwojowych. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby dzieci uczyły się i bawiły w atmosferze akceptacji, a chwile spędzone w przedszkolu były miłym wspomnieniem z dzieciństwa. Dzięki temu odnosimy sukcesy wychowawcze i edukacyjne.

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu dzieci rozwijały swoje zdolności, zainteresowania oraz wrażliwość na piękno i estetykę, wyrażały je w sposób swobodny i naturalny. Naszym marzeniem jest odkrywanie talentów muzycznych, plastycznych. Chcielibyśmy, aby kontakt ze sztuką był dla dziecka źródłem radości, przyczyniał się do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.

Przez wiele lat dyrektorem przedszkola była pani Zenona Kępińska, która jako pierwsza położyła szczególny nacisk na wychowanie muzyczne swoich podopiecznych, wprowadziła elementy muzyczne do codziennych zajęć oraz zajęcia i imprezy o charakterze artystycznym. Ten muzyczny charakter nasza placówka zachowała do dziś i dlatego w 2007 r. otrzymaliśmy podkreślającą go nazwę: Do-Re-Mi. Muzyka w naszym otoczeniu pełni szczególną funkcję, rozwija i rozbudza wrażliwość, kształtuje postawy – towarzyszy nam przez cały dzień.

W naszym przedszkolu preferujemy edukację opartą na poznawaniu siebie i świata przez sztukę. Wspieramy dziecko w nabywaniu umiejętności poprzez działania twórcze, a przez to łatwiejsze odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Wiemy, że edukacja w naszym przedszkolu pozwoli każdemu dziecku rozwinąć uzdolnienia oraz zdobyć wrażliwość niezbędną do odbioru piękna zawartego w sztuce i w drugim człowieku, co pozwala zmniejszać nadpobudliwość i agresję.

W przedszkolu pracuje fachowa stale doskonaląca się kadra. Prowadzimy ciekawie zorganizowane zajęcia, stosujemy aktywizujące metody nauczania. Nauczycielki prowadzą codzienne zajęcia w grupach w oparciu o programy zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji, szczególnie kładąc nacisk na wychowanie muzyczne.

Muzyka pomaga nam w prowadzeniu zajęć relaksacyjnych, rozbudza wyobraźnię naszych wychowanków, inspiruje i porządkuje nasz pobyt w przedszkolu. Podczas zajęć nauczycielki wykorzystują muzykę do zajęć plastycznych, ruchowych oraz tanecznych. Poznajemy kulturę muzyczną naszego kraju i krajów Unii Europejskiej. Wspieramy indywidualne zainteresowania dzieci.

Dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa, którzy w miarę potrzeb prowadzą dla nich indywidualne zajęcia.

Produkty, usługi, marki:

Wykorzystujemy w naszej pracy wiele sprawdzonych programów i metod np.:

 • Metodę projektów,
 • Metodę dobrego startu” M. Bogdanowicz
 • Elementy „Glottodydaktyki ” B. Rocławski
 • Przedszkolaki Krok Drugi - Gruszczyk-Kolczyńska E. i Zielińska E.
 • Dziecięcą matematykę - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej E. Zielińskiej
 • Programy autorskie „Piękno Polskiej Jesieni” program przeznaczony dla dzieci młodszych
 • Jesienna muzyka - program edukacji muzycznej dla dzieci młodszych
 • Mały Europejczyk - program wielokulturowej edukacji muzycznej

Przedszkole umożliwia dzieciom uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:

 • gimnastykę,
 • plastykę,
 • rytmikę
 • Język angielski( od  września 2017r w podstawie programowej wszystkich grup przedszkolnych)

Jesteśmy też otwarci na nowe propozycje.

Zajęcia dodatkowe finansowane są przez m.st. Warszawę. Dodatkowo nauczyciele przedszkola co jakiś czas prowadzą nieodpłatne zajęcia, m.in. taniec integracyjny, spotkania z muzyką czy zajęcia plastyczne.

Współpracujemy również z Policją i Strażą miejską, których przedstawiciele organizują zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych na tematy związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem.

Powrót: Żoliborz > przedszkola
| 88
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin