Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 216

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 216
targeo
ul. Andriollego 1 01-494 Warszawa
tel.22 638 19 41
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych - ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie oraz Przedszkola Nr 216.

Produkty, usługi, marki:

Grupy przedszkolne:

  • GRUPA I - czterolatki  
  • GRUPA II – cztero/pięciolatki
  • GRUPA III – pięciolatki
  • GRUPA IV – pięciolatki
  • GRUPA V – pięcio/sześciolatki
  • GRUPA VI – sześciolatki ZERÓWKA
  • GRUPA VII – sześciolatki ZERÓWKA
  • GRUPA VIII – sześciolatki ZERÓWKA
Powrót: Bemowo > przedszkola
| 44
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin