Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 351 im. Wandy Chotomskiej

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 351 im. Wandy Chotomskiej
targeo
ul. Warchałowskiego 4 02-776 Warszawa
tel.22 643 13 69
Opis firmy i działalności:

Tworzymy  przedszkole parnerskie, przyjazne wszystkim, otwarte na nowe rozwiązania, bezpieczne i nowoczesne. Ponosimy współodpowiedzialność za edukację i kreowanie postaw dzieci. Nauczyciele wykorzystują w działaniach edukacyjno- wychowawczych programy zgodne z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz realizując liczne programy autorskie. Nasza placówka wspiera aktywność i kreatywność dzieci.

Otwieramy się na ich zainteresowania i potrzeby. W tym celu organizujemy cykliczne wyjścia edukacyjne (m.in. teatry, domy kultury, biblioteki, szkoły, uczelnie). Prowadzimy również w tym zakresie działania wewnętrzne- teatrzyki, koncerty, konkursy, przeglądy dziecięce itp. Nasza kadra, na bieżąco bierze udział w warsztatach, kursach i konferencjach doszkalających.

Dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu, współpracy i umiejętności dzieleniu się zdobytym doświadczeniem, nauczyciele tworzą ciekawe narzędzia edukacyjno- wychowawcze dla dzieci. Nasza przedszkole poza strukturalną współpracą wewnętrzną, charakteryzuje dążenie do budowania partnerskich relacji z rodzicami, których celem jest zrozumienie działań podejmowanych przez pedagogów oraz aktywne włączanie rodziców w "życie" Placówki.

Ważnym narzędziem tej współpracy są między innymi: strona internetowa, poczta mailowa, tablice informacyjne, gazetki przedszkolne. Płaszczyznę dyskusji i kierunkach zmian funkcjonowania Placówki i bieżących modyfikacjach działania stanowi Rada Rodziców.

Kształtujemy Przedszkole otwarte na potrzeby różnych grup interesariuszy, w tym głównie: dzieci, rodziców, kadry placówki oraz podmiotów środowiska lokalnego. Nasz cel realizujemy poprzez współpracę, budującą wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja i przede wszystkim szerokorozumiane dobro dzieci.

Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu i twórcze myślenie. Życzliwa atmosfera charakteryzująca nasze Przedszkole ułatwia wszechronny i harmonijny rozwój każdego dziecka. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają im sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę i dorosłe życie.

Dla ułatwienia naszym wychowankom komunikowania się z otaczającym światem nauczyciele w swojej pracy wykorzystują nowatorskie metody pracy. Absolwenci naszego przedszkola to ludzie tolerancyjni, szanujący przyrodę, otwarci, kreatywni i co ważniejsze zaradni życiowo.

Produkty, usługi, marki:

Programy przedszkolne:

 • Warszawskie Święto Drzewa -  milion drzew dla Warszawy -  Klub Gaja i Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - koordynator Magdalena Kant – Dzieszkowska
 • Mały Astro Fan – Fundacja Edukacji Astronomicznej i m. st. Warszawa  -  koordynator Maria Zegarska
 • Bezpieczeństwo Dziecka  - Żyj zdrowo – Ośrodek Promocy Pedagogicznej – Urząd Dzielnicy Ursynów -   koordynator Magdalena Kant – Dzieszkowska
 • „6  obrazów dla Sześciolatka” – Fala Kultury projekt m. st. Warszawy  -  koordynator Marta Jach
 • Sportowe Przedszkole  - Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów koordynator Elżbieta Kozik
 • Słoneczna Brygada  - Program edukacji zdrowotnej – koordynator Magdalena Kant – Dzieszkowska
 • Deszczówka 2021- Fundacja Veolia Energia Warszawa – Miasto st. Warszawa – koordynator Lidia Gruchała
 • Droga na szóstkę – Zarząd Dróg Miejskich Warszawa - koordynator Lidia Gruchała

Projekty i akcje:

 • Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusz Korczaka – Biuro Edukacji Miasta st. Warszawa – Monika Dudzińska.
 • Innowacja pedagogiczna „Rosnę śpiewająco” Monika Dudzińska, Jowita Dudzik,
 • Wyzwania Teodora  - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – Karolina Peciak – Knuter
 • Szlachetna paczka 2021 – Katarzyna Orłowska- Abbaud (wszyscy nauczyciele)
 • Mały Miś w świecie literatury – gr. VI, XI
 • Zabawy sztuką – gr. V, VI, XI
 • Alert dla Zwierząt –  Joanna Banach (wszyscy nauczyciele)
 • Zbiórka dla szpitali – (wszyscy nauczyciele)
 • Senior w Koronie - (wszyscy nauczyciele)
 • Kartka dla Seniora – gr. VI, VII, VIII, X. XI, XII, XV
 • Dzieciaki Mleczaki -  gr. I., VI, IX
 • Wielka zbiórka książek – Zaczytani org. M. Kant –Dzieszkowska (wszyscy nauczyciele)
 • Żyjmy zdrowo – Pomagam nie Okładam – Jowita Dudzik, Monika Mielańczuk
 • Bal karnawałowy wszystkie grupy
 • Mikołajkowa Olimpiada Sportowa Damian Zdun,  Jowita Dudzik (udział wszystkich grup przedszkolnych)
 • Dzień Babci i Dziadka – wszystkie grupy

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • nawiązanie współpracy z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym – zbieranie żołędzi i orzechów dla zwierząt
 • nawiązanie współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów  ( udział w akcji „Sprzątanie Świata” , Choinka Oświatowa, Sportowe Przedszkole, Laurka dla Seniora, )
 • współpraca z Przedszkolem 412 – zbiórka darów dla szpitali
 • nawiązanie współpracy z Klubem Gaja i Zarządem Zieleni m.st. Warszawy –akcja 1000 drzew dla Warszawy
 • nawiązanie współpracy z Zarządem Dróg Miejskich Warszawa – program Droga na szóstkę
 • nawiązanie współpracy z OPP Żyj zdrowo – warsztaty dla dzieci i rodziców
 • nawiązanie współpracy z m. st. Warszawa -  Fala Kultury projekt „6  obrazów dla Sześciolatka”
 • nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej – przygotowanie prac plastycznych
 • nawiązanie współpracy z Fundacją Zaczytani.org – zbiórka książek dla szpitali
 • nawiązanie współpracy z SGGW prowadzenie zajęć przyrodniczych przez studentów
 • nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Na Paluchu – zorganizowanie akcji charytatywnej dla podopiecznych schroniska.
 • nawiązanie współpracy Astro edukacja Zakochaj się w Warszawie
 • współpraca z Fundacją Szlachetna Paczka – organizacja paczki dla rodziny
 • współpraca z uczelniami SGGW i APS – praktyki studenckie
 • współpraca  Fundacją Veolia Energia Warszawa – Miasto st. Warszawa – Deszczówka 2021

Programy własne naszych nauczycieli:

 • "Pierwsze kroki w przedszkolu - adaptacja bez łez" autor: Lidia Gruchała, Elżbieta Kozik
 • „Tu kółko, tam kreska narysuję sobie pieska” Program ćwiczeń grafomotorycznych dla starszych przedszkolaków. autor: Karolina Małachowska, Anna Pacholczyk
 • "Jak zważyć psa?"- program zajęć matematycznych dla dzieci 5-letnich uzdolnionych matematycznie autor: Magdalena Lubaś, Marta Szaniawska - Szopa
 • "Mały Artysta" - program zajęć dla dzieci 4 i 5 letnich przejawiających uzdolnienia plastyczne autor: Karolina Peciak - Knuter, Magdalena Pietrzak
 • "Dziś Przedszkolak Wam to powie - ruch to samo zdrowie - program zajęć ruchowych w przedszkolu" autor: Monika Dudzińska
 • "I can speak English!" - program zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym autor: Magdalena Lubaś
 • "Loguś i Języczek Gimnastyczek odkrywają świat czyli jak wspomagać rozwój mowy 3 i 4 - latków" autor: Joanna Tucholska
 • Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym autor: A. Kędziorek - Juszko
 • "Z kulturą za pan brat"- program-edukacji-kulturalnej autor: Monika Dudzińska

Publikacje naszych nauczycieli:

 • "Znajmość samego siebie nieodzownym warunkiem rozwoju dziecka" autor: Barbara Charmuszko
 • "Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w przedszkolu" autor: Elżbieta Kozik
 • "O społecznym rozwoju dzieci i o Kodeksie Przedszkolaka" autor: Bożena Chmiel
 • "O dojrzewaniu do szkoły" autor: Elżbieta Kozik, Karolina Nalazek
 • "Rozwój mowy dziecka" autor: Anna Parol - Przybysz
 • "Wykorzytanie literatury dzieciecej w minimalizowaniu lekow dzieci w wieku przedszkolnym" autor: Karolina Peciak - Knuter
Powrót: Ursynów > przedszkola
| 121
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin