Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
targeo
ul. Z.W.M. 10 02-786 Warszawa
tel.22 643 86 97
Opis firmy i działalności:

Przedszkole mieści się w parterowym budynku. Wejście do przedszkola ma specjalną pochylnię dostosowaną do wózków i osób z ograniczoną sprawnością. Każde dziecko jest dla nas ważne, nie szczędzimy wysiłku w tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości naszych wychowanków.

Co roku nasze przedszkole bierze udział też w wielu zewnętrznych programach, projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.

W przedszkolu osoby poruszające się na wózkach nie mają możliwości skorzystania z toalety i dostania się do dwóch sal dydaktycznych. W przedszkolu nie ma udogodnień typu informacje głosowe, pętle indukcyjne itp. Przedszkole nie posiada własnego parkingu, w najbliższej okolicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z psem asystujacym mogą wejść do przedszkola po wcześniejszym uprzedzeniu takiego zamiaru. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Produkty, usługi, marki:

Roczny plan pracy - Przedszkolak widzem i aktorem w świecie bajek i baśni – przybliżenie dzieciom literatury dziecięcej poprzez sztukę teatralną:

 • wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką teatralną i czytelniczą
 • kształtowanie umiejętności teatralno – artystycznych
 • angażowanie dzieci w różne formy teatralne
 • zachęcanie dzieci do odgrywania ról podczas zabaw z użyciem dramy, pantomimy, krótkich inscenizacji i przedstawień
 • angażowanie dzieci do przygotowywania dekoracji na przedstawienia przedszkolne
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • zapoznanie dzieci z różnymi bohaterami literackimi

Główne założenia:

 • Zapewnienie dzieciom właściwych i bezpiecznych warunków pobytu -program wychowawczy – ustalone normy i zasady zachowania
 • Rozwijanie aktywności twórczej dziecka -realizacja innowacji pedagogicznej „Rozwijanie twórczej aktywności dzieci poprzez stosowanie technik Celestyna Freineta”.
 • Rozwijanie postawy kreatywnej wśród nauczycieli -doskonalenie zawodowe nauczycieliudział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu
 • Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej -plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem.

Nasi rodzice:

 • Włączają się w życie przedszkola, w organizację naszych działań.
 • Są partnerami w tworzeniu przyjaznego klimatu w naszej placówce.
 • Wspierają przedszkole, współpracują z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami przedszkola, służą swoją zawodową wiedzą.
 • Otrzymują obiektywną informację o rozwoju dziecka
 • Uzyskują pomoc specjalistów: logopedy, psychologa.

Nasze dziecko:

 • Jest radosne i czuje się bezpiecznie.
 • Poznaje normy i zasady postępowania – uczy się rozróżniać co jest dobre i co złe.
 • Rozwija się twórczo.
 • Zaspokaja swoje naturalne potrzeby na miarę swoich możliwości.
 • Chętnie podejmuje zabawy, jest otwarte na różne propozycje.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie, uczy się dostrzegać swoje mocne strony, radzić sobie z problemami i łagodnie znosić porażki.
 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nasz nauczyciel:

 • Realizuje zadania przedszkola, przestrzega prawa oświatowego.
 • Podejmuje działania innowacyjne,.
 • W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej kieruje się założeniami pedagogiki C.Freineta, wdraża techniki Freineta.
 • Jest inspiratorem i inicjatorem działań dzieci.
 • Gromadzi i prezentuje wytwory dzieci, jest animatorem który rozbudza zaciekawienie
 • Dostosowuje tematykę zajęć do zainteresowań i potrzeb dzieci, wyzwala w nich motywację do pracy.
 • Zawsze czuwa nad komfortem i bezpieczeństwem dziecka
 • Stwarza sytuacje dzieciom do poszukiwania, eksperymentowania i poznawania świata.
 • Zachęca dziecko do podejmowania własnych poszukiwań, służy pomocą i radą.
 • Ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Współpracuje z rodzicami- wspierając rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.
Powrót: Ursynów > przedszkola
| 132
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin