Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 445

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 445
targeo
ul. Marywilska 65 03-042 Warszawa
tel.22 300 22 80
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole funkcjonuje od września 2018 roku. Początkowo istniało jako oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 429 w Warszawie. Od 1.09.2021 roku zostało przekształcone w samodzielną placówkę i nosi nazwę Przedszkole nr 445 w Warszawie. Jest przedszkolem o profilu artystycznym. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Warszawa Białołęka, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Siedziba placówki znajduje się w nowoczesnym budynku będącym częścią bloku mieszkalnego. Nieopodal znajduje się plac zabaw, gdzie dzieci mogą swobodnie spędzać czas na wolnym powietrzu. Wewnątrz budynku znajdują się przestronne, kolorowe sale dydaktyczne wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiadające wiekowi i zainteresowaniom wychowankom. W salach organizowane są kąciki zainteresowań, w których dzieci mogą spędzać czas według własnych upodobań. Na terenie przedszkola znajduje się wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna.

Obecnie w placówce funkcjonuje 5 oddziałów dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Wszyscy pracownicy starają się zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszy start. Dzieci opuszczające naszą placówkę są otwarte, spontaniczne oraz twórcze. Znają siebie i swoje możliwości. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią dobrze rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.

Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdują wsparcie u nauczycieli oraz zatrudnionych specjalistów. Zatrudniamy logopedę, psychologa, ściśle współpracujemy również z psychologami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przedszkole oferuje program zajęć dodatkowych: język angielski, gimnastyka korekcyjna. Ponadto w przedszkolu odbywają się przedstawienia teatralne dla dzieci. Częstym elementem naszej działalności są również bliższe i dalsze wycieczki z udziałem wychowanków. Duże znaczenie dla funkcjonowania przedszkola ma dobra, oparta na wzajemnym szacunku, współpraca z Rodzicami. W ramach tej współpracy przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe o charakterze rodzinnym: warsztaty bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny i inne.

Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Wspieramy rozwój dziecka, który realizowany jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Wzmacniamy poczucie wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych.

Produkty, usługi, marki:

W naszym Przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz następujące programy:

 • Program wychowania przedszkolnego „ Wokół przedszkola”– Wydawnictwo MAC .

Grupa Rybki:

 • Projekt „Czyściochowe Przedszkole”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury’’
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką’’
 • Projekt Edukacyjny „Ekokulturalne przedszkole”

Grupa Żabki:

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury’’
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką’’
 • Projekt własny z zakresu edukacji muzycznej opracowany przez Paulinę Jaroszewską „Tuptaj przedszkolaku’’
 • Projekt Edukacyjny „EkoKulturalne Przedszkole’’

Grupa Biedronki:

 • Projekt Edukacyjny „Ekokulturalne przedszkole”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Z darami natury świat nie jest ponury”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa Sztuką”

Grupa Jeżyki:

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury’’
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką’’
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Emocja”
 • Program własny opracowany przez Annę Kurek “Moja dzielnica – Białołęka”
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17:30

Powrót: Białołęka > przedszkola
| 59
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin