Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 52

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 52
targeo
ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa
tel.22 643 72 93
Opis firmy i działalności:

Celem nadrzędnym działalności przedszkola pozostanie niezmiennie zapewnienie wysokiej jakości opieki, wychowania i kształcenia skutkujące efektywnością tych procesów warunkującą rozwój wszystkich ich uczestników. Cel ten będzie osiągany nie tylko poprzez rzetelną realizację wszystkich zadań sformułowanych w podstawie programowej i procedurach, ale też podejmowanie dodatkowych, rozszerzających te zadania działań, wykorzystując dostępne zasoby ludzkie i materialne.

W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Statut Przedszkola nr 52 reguluje wewnętrzne życie przedszkola i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

Produkty, usługi, marki:

Ramowy rozkład dnia

  • Pracownicy przedszkola odbierają od Państwa dzieci rano jedynie do 8.30.
  • W godzinach 08.30 do 09.00 nie ma możliwości przyjęcia dziecka, ponieważ w tym czasie jest wydawane śniadanie.
  • Dzieci przyjęte po godz. 9.00 nie będą mogły zjeść śniadania w przedszkolu.
  • Nie ma możliwości odbioru dziecka w trakcie wydawania posiłków.
  • Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszacie Państwo do godziny 9:00 wyłącznie drogą mailową. W tytule wiadomości należy zamieścić imię i nazwisko dziecka oraz numer lub nazwę grupy.
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne w godz. 07.00 – 17.00.

Powrót: Ursynów > przedszkola
| 77
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin