Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
targeo
ul. Porajów 3 03-188 Warszawa
tel.22 811 80 67
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole jest jednym z najstarszych na Białołęce. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września 1984 roku. Oznacza to, że nasi pierwsi wychowankowie, teraz przyprowadzają do nas swoje dzieci! Jest to dla nas największą nagrodą! Bo choć przedszkole, budynek i okolica nie są już takie same jak kiedyś, to nie zmienia się jedno! Najważniejsze dla nas jest DZIECKO! To aby pod naszym dachem mogło Ono rozwijać swoje skrzydła w atmosferze radości, szacunku i wsparcia.

W 1984 roku przedszkole liczyło zaledwie IV oddziały. W 2011 roku zostało rozbudowane i obecnie składa się z X oddziałów. Osiem z nich mieści się w budynku głównym przy ul. Porajów, dwa to oddziały filii mieszczące się w bloku przy ulicy Antalla, gdzie bawią się i uczą najstarsze grupy. Swoją obecną nazwę im. Przyjaciół Kubusia Puchatka przedszkole otrzymało w 2004 roku. Dużym atutem przedszkola jest własny plac zabaw, z którego korzystają zarówno grupy z siedziby głównej, jak i z filii.

W czasie rozbudowy przedszkole wzbogaciło się także o przepiękną salę widowiskową, z nagłośnieniem i klimatyzacją, która umożliwia organizowanie występów dzieci, imprez przedszkolnych, a także niejednokrotnie służyła środowisku lokalnemu, gdzie organizowane były choćby występy profesjonalnych teatrów.

Dziś Przedszkole jest stale doposażane i modernizowane, zaś Nauczyciele nieustannie rozwijają swoje kompetencje i zdobywają najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki i nie tylko, po to abyśmy mogli jak najlepiej służyć naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom.

Produkty, usługi, marki:

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
  • pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
  • dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Powrót: Białołęka > przedszkola
| 87
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin