Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 81

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 81
targeo
ul. Barkocińska 19/21 03-543 Warszawa
tel.22 679 02 35
Opis firmy i działalności:

Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Barkocińskiej 19/21. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.

Produkty, usługi, marki:

Zajęcia dodatkowe

  • Rytmika
  • Język angielski
  • Katecheza

Programy i projekty w przedszkolu:

  • „Kocham przedszkole” - przedszkole kontynuuje realizację programu nauczania „Kocham przedszkole“, którego autorkami są Mirosława Anna Pleskot oraz Agnieszka Staszewska-Mieszek (wyd. WSiP). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku stanowi on uszczegółowienie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodne z jego wiekiem. W programie wyodrębniono osiem obszarów, wraz z wyszczególnieniem zagadnień szczegółowych. Program uwzględnia wszystkie cele wychowania przedszkolnego. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrasta wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania. W programie ważne jest indywidualne postrzeganie dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi, strategiami. Uczenie się zachodzi poprzez własną aktywność dziecka w trakcie podejmowania atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań. Nauczyciel stwarza maksymalnie sprzyjające warunki do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji z zakresu wszystkich aspektów jego osobowości. Program nauczania "Kocham Przedszkole" koncentruje się na zrównoważonym rozwoju dzieci. Zawarte w nim treści pozwalają na indywidualizację pracy. Wyodrębnione obszary obejmują wymagania edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. Sercem programu "Kocham Przedszkole" jest dziecko i jego ścieżka rozwoju, a nauczyciel - towarzyszem pobudzającym procesy rozwojowe.
  • „Misie urwisie”
  • Ogólnopolski Program Optymistyczne Przedszkole - Celem programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, uzdolnień oraz zachęcanie do bycia aktywnym, pogodnym i zaradnym Program uczy zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki niemu dziecko będzie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia.
  • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej
  • Więcej wiem, mniej choruję
  • Dwujęzyczne dzieci - realizowany w naszym przedszkolu Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, mianowicie bazuje na nauce drugiego języka równolegle do języka ojczystego. Specjalnie przygotowane serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4) oraz „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej, wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Dwujęzyczne dzieci łatwiej przyswajają wiedzę oraz zyskują większą wrażliwość kulturową. Łatwiej im zrozumieć, że ludzie na świecie nie tylko posługują się różnymi językami, ale mają różną kulturę czy odcień skóry. Dwujęzyczność to co najmniej dwukulturowość. Znajomość języków zaowocuje również w dalekiej przyszłości.
  • „Dar zabawy” na podstawie koncepcji Friedricha Froebla
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 17.00.

Powrót: Targówek > przedszkola
| 75
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin