Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 84 Promyk

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 84 Promyk
targeo
ul. Dworcowa 1 04-714 Warszawa
tel.22 615 75 45
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 84 „Promyk” jest położone w centrum Międzylesia w Dzielnicy Wawer na obrzeżach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Mieści się w jednopiętrowym, wolnostojącym budynku przystosowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Budynek otoczony jest ogrodem podzielonym na trzy place zabaw.

Ogród wyposażony jest w bezpieczne urządzenia terenowe do zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci spędzają czas na placu zabaw codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przedszkole dysponuje 175 miejscami dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat w siedmiu oddziałach.

W ciągu dnia dzieci otrzymują trzy posiłki przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia w przedszkolnej kuchni.

Nauczycielki mają ukończone studia magisterskie, posiadają przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego oraz umiejętność prowadzenia zajęć: muzyczno-ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, plastycznych z wykorzystaniem różnych metod. Nauczycielki ukończyły roczny kurs języka angielskiego na poziomie A1. W każdym oddziale pracuje jeden pracownik obsługi oraz pomoce nauczyciela w oddziałach dzieci 3 – letnich.

W przedszkolu jest zatrudniony logopeda. Zajęcia religii prowadzi zatrudniony w przedszkolu nauczyciel - katecheta - mgr teologii w zakresie katechetyczno-pedagogicznym. Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia religii wyłącznie na pisemny wniosek złożony przez Rodziców/Prawnych Opiekunów. Uczestnictwo w zajęciach jest nieobowiązkowe. Zgodę na udział w zajęciach można odwołać na piśmie w każdym czasie.

W przedszkolu pełni dyżury psycholog z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej nr 17, ul Żegańska 1A.

Produkty, usługi, marki:

Ramowy rozkład dnia:

 • 7.00 - 8.15 - Schodzenie się dzieci (zajęcie korekcyjno-kompensacyjne, zabawy stolikowe, zabawy ruchowe, ortofoniczne);
 • 8.15 - 8.30 - Przygotowanie do śniadania (mycie rąk);
 • 8.30 - 9.00 - Śniadanie;
 • 9.00 - 10.00 - Zajęcia w grupie ( z mowy ojczystej, matematyczne,  konstrukcyjno-plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe z przyborami) – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • 10.00 - 10.15 - Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego (toaleta,  ubieranie);
 • 10.15 - 11.45 - Pobyt w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze, zabawy i gry ruchowe z piłką, realizacja programu „Uczymy i bawimy się w ogrodzie”;
 • 11.45 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu;
 • 12.00 - 12.30 - Obiad;
 • 12.30 - 14.45 - Odpoczynek poobiedni w oddziale dzieci 3-4-letnich, zabawy ruchowe, muzyczne, taneczne, gry korytarzowe. Indywidualna praca wyrównawcza i utrwaleniowa. Pobyt w ogrodzie.;
 • 14.45 - 15.00 - Przygotowanie do podwieczorku (ubieranie się, toaleta);
 • 15.00 - 15.15 - Podwieczorek;
 • 15.15 - 17.30 - Rozchodzenie się dzieci - indywidualne zajęcia wyrównawcze, zabawy i gry według zainteresowań dzieci, pobyt w ogrodzie.

Grupy przedszkolne:

 • Zajączki
 • Biedronki
 • Misie
 • Krasnale
 • Słoneczka
 • Smyki
 • Zuchy
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do 17:30.

Powrót: Wawer > przedszkola
| 95
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin