Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 288

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 288
targeo
ul. Elbląska 63A 01-737 Warszawa
tel.22 633 90 82
Opis firmy i działalności:

Nasze Przedszkole jest największą placówką z oddziałami integracyjnymi na Żoliborzu. Mieści się w wolnostojącym budynku z ogrodem, usytuowanym na terenie osiedla mieszkaniowego w bezpiecznym oddaleniu od ulicy Elbląskiej. Cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej i nie tylko, bowiem uczęszczają do nas dzieci z różnych części i okolic Warszawy.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże i słoneczne sale zabaw dla dzieci, bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań, mebelki i sprzęt, który doskonale zabezpiecza aktualne potrzeby wychowanków. Ponadto dwie przestronne sale gimnastyczne, z których jedna wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii SI (integracji sensorycznej) oraz gabinet logopedy i psychologa, w ostatnich latach doposażony w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny - komputer, sprzęt do badań, liczne pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym 2004/2005 został przeprowadzony generalny remont przedszkola. Rok później przeprowadzono remont elewacji oraz termomodernizację budynku, a latem 2009 r. zakończono przebudowę ogrodu i placu zabaw.

W przedszkolu od kilkunastu już lat funkcjonują oddziały integracyjne - to znaczy takie, do których przyjmowane są zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Były i są u nas dzieci z zespołami genetycznymi (np. zespołem Downa), dzieci autystyczne i z cechami autyzmu, dzieci niedowidzące i z niedosłuchem, przewlekle chore oraz dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju, także z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na bariery architektoniczne w przedszkolu nie mogą przebywać dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

W grupach integracyjnych oprócz pedagogów przedszkolnych wychowawcami są pedagodzy specjalni - są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki, których zadaniem jest jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak najlepsza integracja tych dzieci i ich adaptacja do warunków przedszkola.

Nad rozwojem dzieci czuwają dodatkowo zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitanci oraz terapeuci SI (specjaliści w zakresie integracji sensorycznej).

Produkty, usługi, marki:

Plan dnia w przedszkolu:

 • 7:00 - 8:15 - schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
 • 8:15 - 8:30 - ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
 • 8:30 - 9:00 - śniadanie.
 • 9:00 - 9:15 - przygotowania do zajęć.
 • 9:15 - 10:15 - zajęcia obowiązkowe z całą grupą: plastyczne, muzyczne, ruchowe.
 • 10:15 - 10:30 - przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
 • 10:30 - 11:30 - pobyt w ogrodzie - obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
 • 11:30 - 11:45 - powrót z ogrodu, pobyt w szatni.
 • 11:45 - 12:00 - zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu.
 • 12:00 - 12:45 - obiad.
 • 12:45 - 13:00 - młodsze grupy - przygotowanie do leżakowania, starsze grupy - odpoczynek po posiłku.
 • 13:00 - 14:20 - młodsze grupy - leżakowanie, starsze grupy - zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
 • 14:20 - 14:30 - czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
 • 14:30 - 15:00 - podwieczorek.
 • 15:00 - 17:30 - stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Praca z dzieckiem- indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy. Rozchodzenie się dzieci
Powrót: Żoliborz > przedszkola
| 13
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin