Wizytówka firmy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa Ursynów

Kontakt: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa Ursynów
targeo
ul. Zamiany 13 02-786 Warszawa
tel.22 641 67 59
Opis firmy i działalności:

Zakład wydzielił się ze struktur ZOZ-u Mokotów w 2000 roku. Od 2001 r. jest dynamicznie rozwijającą się firmą medyczną, jedną z największych na terenie Ursynowa, oferującą szeroką gamę świadczeń zdrowotnych.

Opiekę nad pacjentami sprawują wysokiej klasy specjaliści, którzy mając do dyspozycji nowoczesne zaplecze diagnostyczne, mogą wykonywać różnorodne badania laboratoryjne i obrazowe, pomagające stawiać precyzyjne diagnozy i proponować skuteczne metody leczenia.

Personel medyczny uczestniczy w szkoleniach i kursach, które umożliwiają bieżący kontakt z nowościami w zakresie metod leczenia i pielęgnacji. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministrem Zdrowia i Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta st. Warszawy, realizuje również szereg programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, oraz współpracuje z grupami wsparcia pacjentów. Z każdym rokiem poszerza gamę oferowanych pacjentom świadczeń medycznych.

Poprzez wysoki poziom jakości świadczonych przez nas usług medycznych, chcemy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów, zmobilizować ich do czynnego udziału w procesie diagnostyczno-leczniczym, zyskać ich trwałe zaufanie, a tym samym umocnić pozycję zakładu na rynku usług medycznych i zapewnić jego rozwój.

Misją  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i zwiększanie wiedzy o zdrowiu oraz przyczynach chorób, zarówno wśród Pacjentów jak i ich rodzin.

Produkty, usługi, marki:

Obecnie realizowane usługi zdrowotne w SPZOZ Warszawa-Ursynów:

 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – badania kosztochłonne
 • Leczenie szpitalne – zespół chirurgii jednego dnia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Badania diagnostyczne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Rehabilitacja lecznicza

W struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów wchodzi 6 przychodni oraz Ursynowskie Centrum Zabiegowe:

 • Na Uboczu 5
 • Romera 4
 • Kajakowa 12
 • Kłobucka 14
 • Zamiany 13
 • Samsonowska 1
 • Ursynowskie Centrum Zabiegowe Kajakowa 12
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin