Ząbki Portal Informacyjny Ząbek City Media

Wizytówka firmy: SKRZAT Przedszkole Publiczne nr 3 w Ząbkach

Kontakt: SKRZAT Przedszkole Publiczne nr 3 w Ząbkach
targeo
ul. Westerplatte 1/11 05-091 Ząbki
tel./fax.22 762 40 10
Opis firmy i działalności:

Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Wartościami, którymi kierujemy się swojej pracy są przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka, akceptacja jego inności i uczciwość wobec siebie i innych.

Funkcjonowanie przedszkola określa Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 SKRZAT, który jest do wglądu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie przedszkola. W naszym przedszkolu kształtujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo innych. Rozwijamy u dzieci poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości oraz szacunek dla innych. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju każdego dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności.

Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę, zapewniamy optymalne warunki do rozwoju osobowości każdego dziecka oraz zaspokajamy jego potrzeby, rozwijać zdolności i zainteresowania oraz wyposażamy w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesóww kolejnym etapie edukacji - nauce szkolnej. Stwarzamy warunki służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapewniamy wsparcie specjalistów - psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, logopedy i fizjoterapeuty. Uwzględniamy potrzeby środowiska i społeczności lokalnej.

Współpracujemy z rodzinami aktywnie włączając ich w życie przedszkola. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, stale wzbogacając i unowocześniając bazę dydaktyczną. Doskonalimy kadrę pedagogiczną w celu osiągania jak najlepszych efektów pracy oraz rozwiązujemy problemy zespołowo, współpracując ze specjalistami oraz systematycznie organizując rady pedagogiczne w oparciu o metody aktywne.

Produkty, usługi, marki:

Zajęcia dodatkowe - bezpłatne:

 • Ja też potrafię
 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury - projekt edukacyjny
 • Gimnastyka buzi i języka
 • Rysunkowy zawrót głowy
 • Mądra głowa do szkoły gotowa
 • Bawię się i doświadczam - zajęcia metodą Montessori
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wyzwania Teodora"
 • Rodzic w roli eksperta
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Ja tez potrafię
 • W przedszkolu zdrowo jemy i dobrze się czujemy
 • Kodowanie na dywanie
 • Poznaj Europę przez zabawę
 • W głowie się nie mieści
 • Zdrowo i sportowo
 • Z muzyką przez cały rok
 • Innowacja pedagogiczna MigaMy
 • Projekt edukacyjny Emocja

Dodatkowo:

 • Kółko plastyczne (dla 6-latków) - zajęcia rozwijające zdolności;
 • Przyjaciele Zippiego - program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci (dzieci 6 letnie);
 • Codzienna gimnastyka buzi i języka - innowacja pedagogiczna, ćwiczenia usprawniające narządy mowy;
 • Muzykalne skrzaty - kółko muzyczne - zajecia rozwijające zdolności.

 

Powrót: Ząbki > przedszkola
| 19
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin