Ząbki Portal Informacyjny Ząbek City Media

Wizytówka firmy: USŁUGI KSIĘGOWE S.C. Elżbieta Podbielska i Renata Krysiak

Kontakt: USŁUGI KSIĘGOWE S.C. Elżbieta Podbielska i Renata Krysiak
targeo
ul. Andersena 1/4 05-091 Ząbki
tel.kom.608 094 801
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy rozwijającą się firmą, która stawia sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo-podatkową swoich klientów.

Reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za poprawność wypełnienia dokumentów, dlatego oddając takie sprawy w nasze ręce, mogą być Państwo spokojni i pewni że sprawa zostanie dobrze wykonana.

Każdy klient jest przez nas traktowany indywidualnie. Zapewniamy profesjonalną obsługę przez najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.

Legitymujemy się świadectwem Ministra Finansów o numerze 29328/02

Produkty, usługi, marki:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • przygotowywanie planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • konsultacje księgowe i podatkowe
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań

Obsługa kadrowo płacowa:

 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4, PIT 11]
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przygotowywanie deklaracji PFRON
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Usługi dodatkowe:

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • przygotowywanie przelewów dla klienta
Powrót: Ząbki > biura rachunkowe
| 1179
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin