Ząbki Portal Informacyjny Ząbek City Media

Wizytówka firmy: ZIELONY DOMEK Przedszkole Publiczne nr 1

Kontakt: ZIELONY DOMEK Przedszkole Publiczne nr 1
targeo
ul. Wyspiańskiego 22 05-091 Ząbki
tel.22 781 61 96
Opis firmy i działalności:

W swojej pracy uwzględniamy indywidualne możliwości, potrzeby, doświadczenia, oczekiwania, zainteresowania i prawa każdego dziecka. Nasze przedszkole tworzy niesamowity klimat wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa oraz ciepłej i radosnej atmosfery. Staramy się naszą wspólpracę z rodzicami jak i środowiskiem lokalnym opierać na zasadzie wspólnej motywacji i partnerstwa. Historię przedszkola opracowały nauczycielki B. Kurek oraz H. Pióro. Została ona opublikowana w książce R. Żbikowskiego „Ząbki dzieje, ludzie, miasto”.

Publiczne Przedszkole nr. 1 rozpoczęo swoją działalność 18 maja 1968 r. w budynku przy ul. Wyspiańskiego 22 w Ząbkach. Powstało z przedszkola mieszczącego się dotychczas przy ul. Kochanowskiego, róg ul. Szpitalnej, nad którym patronat sprawował szpital dla nerwowo i psychicznie chorych "Drewnica". Stanowisko kierownicze w tym przedszkolu sprawowała Barbara Suchodolska. Przez 50 lat pracowała jako wychowawczyni i dyrektor. W nowej placówce stanowisko dyrektora powierzono Janinie Osewskiej. 1 września 1968 r. został otwarty drugi oddział przedszkolny. Po trzech latach nastąpiła rozbudowa budynku. Dobudowano po jednej sali na parterze i piętrze oraz szatnie. Dzięki temu powstał trzeci oddział przedszkolny. W 1980 r. dyrektorem przedszkola została Jadwiga Wąsowska, następnie w 1986 r. Grażyna Jóźwiak, a od roku 1987 funkcję tą objęła dyrektor Grażyna Swieżak. W 1990 r. po przeniesieniu szatni do podpiwniczenia, zaadoptowano pomieszczenie na jeszcze jedną salę zajęć, do której uczęszczały dzieci dwóch klas zerowych przeniesionych ze Szkoły Podstawowej Nr 2, po czym utworzono czwarty oddział przedszkolny. Przez wszystkie lata funkcjonowania przedszkola władze miasta starały się modernizować budynek. Doprowadzono gaz, budynek podłączono do kanalizacji miejskiej. Z części pomieszczeń strychowych utworzono świetlicę, łazienkę dla dzieci oraz salę wypoczynkową dla dzieci najmłodszych.

Obecnie istnieją cztery oddziały przedszkolne, w których wychowuje się ok. 100 dzieci. Pracuje siedem nauczycielek i dziewięć osób personelu technicznego. Wszystkie nauczycielki są absolwentkami wyższych uczelni i mają tytuł magistra. Dwie z nich to nauczycielki dyplomowane, sześć nauczycielek mianowanych. Nauczycielki starajają się stworzyć możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci. Prowadzone są zajęcia dodatkowe odpłatne, tj. j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka tańca, jazda na kucyku, jak również zajęcia bezpłatne prowadzone przez nauczycielki. Są to zajęcia plastyczne, teatralne, relaksacyjne, zajęcia sportowe. Ponad to dzieci mają możliwość korzystania z nauki pływania na basenie i groty solnej.

Praca dydaktyczna przebiega zgodnie z aktualną podstawą programową i w oparciu o wybrane programy nauczania. Jednym z nich jest program edukacji antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”, który został opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przy aktywnym współudziale dyrektor Grażyny Świeżak oraz nauczycielek. Bohaterem programu jest młody dinozaur Dinek. "Zielony Dinek" to imię, które zostało wybrane wspólnie z dziećmi na nazwę przedszkola. Rozwijamy w przedszkolu osobowość dzieci, uzdolnienia, dajemy możliwość swobodnej aktywności twórczej.

W naszym przedszkolu dzieci trzyletnie mogą skorzystać z indywidualnych zajęć logopedycznych z zakresu profilaktyki logopedycznej. Są one prowadzone raz w tygodniu przez 30 minut. Zajęcia te skierowane są przede wszystkim do dzieci, które przejawiają trudności w mówieniu, artykulacji, bądź wykazują niechęć do mówienia i nawiązywania kontaktów społecznych, jak również do dzieci z prawidłowym rozwojem mowy. Główną aktywnością dzieci w tym wieku jest zabawa, dlatego też proponowane zajęcia grupowe opierają się głównie na zabawie. Zajęcia te powinny być dla dziecka przyjemnością. Znajdą się w nich elementy zajęć ortofonicznych, logorytmicznych, słuchowo-ruchowych. Są to ćwiczenia, gry i zabawy, które doskonalą mowę oraz wszechstronny rozwój dziecka. Ładną wymowę warunkuje prawidłowy sposób oddychania, sprawne artykulatory i szereg innych funkcji biorących udział w procesie tworzenia mowy. Wszystkie te elementy są pobudzane podczas zajęć profilaktycznych.

W grupie trzylatków główny nacisk powinien być skierowany na usprawnianie narządów mowy i na słuch fonematyczny, aby w pełni przygotować je do opanowania kolejnych głosek systemu językowego. Na rozwoju tych dyspozycji skupię się najbardziej podczas prowadzenia grupowych zajęć logopedycznych.

Produkty, usługi, marki:

Zajęcia nieodpłatne:

 • Logopedia
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia sensoryczne
 • Zajęcia "Czytam sobie"
 • Zajęcia z dziećmi zdolnymi
 • "Kółko europejskie"
 • Język angielski
Powrót: Ząbki > przedszkola
| 21
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin