Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

01-882 Warszawa
ul. Żeromskiego 29
tel. 22 373 33 33
www: www.bielany.waw.pl
e-mail: bielany@poczta.bielany.waw.pl
 


Przydatne linki


Linki związane z tematyką dzielnicy.

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Misją Szpitala Bielańskiego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin